Tiền sử dụng đất

Thủ tục ghi nợ, xóa nợ tiền sử dụng đất

Thủ tục ghi nợ, xóa nợ tiền sử dụng đất

Ngày 26/10/2019, Chính phủ ban hành quy định về việc ghi nợ tiền sử dụng đất tại Nghị định số 79/2019/NĐ-CP có hiệu lực thi hành ngày 10/12/2019. So với quy định về ghi nợ tiền sử dụng đất tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP, Nghị định 79/2019/NĐ-CP có nhiều sự thay đổi về...

Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất

Tiền sử dụng đất phải nộp khi chuyển mục đích sử dụng đất

Hiện nay, quỹ đất ở tại các thành phố đang dần bị thu hẹp, do vậy, không ít người sử dụng đất có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng các loại đất khác sang đất ở. Để thực hiện được điều này, người sử dụng đất phải được cấp có thẩm quyền ra Quyết...