Tranh chấp thương mại

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI?

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI?

Tranh chấp thương mại trong quá trình hợp tác kinh doanh là điều khó tránh khỏi, theo quy định của pháp luật, trong phạm vi bài viết luật sư giới thiệu thẩm quyền giải quyết tranh chấp thương mại tới quý tới quý bạn đọc như sau. Thứ nhất: Giải quyết tranh chấp tại Tòa...

Nên giải quyết tranh chấp thương mại bằng Tòa án hay Trọng tài

Nên giải quyết tranh chấp thương mại bằng Tòa án hay Trọng tài

Trong các quan hệ kinh doanh thương mại, doanh nghiệp sẽ không thể nào tránh khỏi các tranh chấp mặc dù không hề mong muốn nó xảy ra. Việc nắm rõ các ưu điểm và nhược điểm của các phương thức giải quyết sẽ phần nào giúp Doanh nghiệp chọn lựa được phương thức giải...