tranh chấp

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP LAO ĐỘNG

Tranh chấp lao động là tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ lao động. Tranh chấp lao động bao gồm tranh chấp cá nhân và tranh chấp tập thể. Tuỳ từng loại tranh chấp, lại có cơ quan giải quyết khác nhau. Bài viết này […]