Trọng tài thương mại

Nên giải quyết tranh chấp thương mại bằng Tòa án hay Trọng tài

Nên giải quyết tranh chấp thương mại bằng Tòa án hay Trọng tài

Trong các quan hệ kinh doanh thương mại, doanh nghiệp sẽ không thể nào tránh khỏi các tranh chấp mặc dù không hề mong muốn nó xảy ra. Việc nắm rõ các ưu điểm và nhược điểm của các phương thức giải quyết sẽ phần nào giúp Doanh nghiệp chọn lựa được phương thức giải...