Văn phòng đại diện

PHÂN BIỆT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY

PHÂN BIỆT VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ CHI NHÁNH CÔNG TY

Nhiều doanh nghiệp để mở rộng kinh doanh và thuận tiện cho việc giao dịch với khách hàng đã lựa chọn thành lập văn phòng hoặc chi nhánh công ty. Tuy nhiên còn khá nhiều doanh nghiệp chưa nắm được đầy đủ các quy định pháp lý về văn phòng đại diện và chi nhánh […]