Thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Lượt xem: 503

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là việc phân bổ và khoanh vùng đất đai theo không gian sử dụng cho các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh,… của quốc gia. Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất phải dựa trên các nguyên tắc và phải được thẩm định.Vậy cơ quan nào có quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất? Việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất diễn ra như thế nào? Cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu qua bài viết sau.

Luu Ban Nhap Tu Dong 5259

1. Thẩm quyền phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Theo Điều 45 Luật đất đai 2013 (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định thẩm quyền quyết định, việc phê duyệt thuộc thẩm quyền của:

– Quốc hội quyết định kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

– Thủ tướng Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh;

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

2. Nội dung thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất bao gồm:

  • Thứ nhất: Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học của việc lập quy hoạch sử dụng đất.
  • Thứ hai: Mức độ phù hợp của phương án quy hoạch sử dụng đất với chiến lược, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh của quốc gia và địa phương; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực.
  • Thứ ba: Hiệu quả kinh tế – xã hội, môi trường.
  • Thứ tư: Tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất.

Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất bao gồm:

  • Thứ nhất: Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất.
  • Thứ hai: Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội.
  • Thứ ba: Tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

3. Việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất diễn ra như thế nào?

Điều 44 Luật Đất đai 2013 được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 quy định về việc thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất như sau:

– Việc thẩm định quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch sử dụng đất quốc phòng, quy hoạch sử dụng đất an ninh được thực hiện theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

– Thẩm quyền thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được quy định như sau:

+ Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc gia.

Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc gia;

+ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường thành lập Hội đồng thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh.

Cơ quan quản lý đất đai ở trung ương có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định kế hoạch sử dụng đất;

+ Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

Cơ quan quản lý đất đai cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm giúp Hội đồng thẩm định trong quá trình thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện.

– Hội đồng thẩm định quy định tại khoản 2 Điều này có trách nhiệm thẩm định và gửi thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có thẩm quyền quy định tại Điều 42 của Luật này. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất có trách nhiệm tiếp thu, giải trình theo nội dung thông báo kết quả thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng thẩm định tổ chức kiểm tra, khảo sát thực địa các khu vực dự kiến chuyển mục đích sử dụng đất, đặc biệt là việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng.

– Nội dung thẩm định quy hoạch sử dụng đất cấp huyện bao gồm:

+ Cơ sở pháp lý, cơ sở khoa học của việc lập quy hoạch sử dụng đất;

+ Mức độ phù hợp của phương án quy hoạch sử dụng đất với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh;

+ Hiệu quả kinh tế-xã hội, môi trường;

+ Tính khả thi của phương án quy hoạch sử dụng đất.

– Nội dung thẩm định kế hoạch sử dụng đất bao gồm:

+ Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch sử dụng đất;

+ Mức độ phù hợp của kế hoạch sử dụng đất với kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội;

+ Tính khả thi của kế hoạch sử dụng đất.

– Kinh phí tổ chức thẩm định kế hoạch sử dụng đất quốc gia, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, kế hoạch sử dụng đất an ninh, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, quy hoạch sử dụng đất và kế hoạch sử dụng đất cấp huyện được xác định thành một mục riêng trong kinh phí lập kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch sử dụng đất tương ứng.

Trên đây là toàn bộ nội dung về thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật hiện hành. Mọi thắc mắc về thủ tục hành chính đất đai hoặc tranh chấp đát đai vui lòng liên hệ Phòng Pháp Luật Đất Đai: 0931 70 4444 để được tư vấn trực tiếp và chuyên sâu.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm