Thành lập doanh nghiệp

THỜI HẠN GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THỜI HẠN GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Kể từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp năm 2020 chính thức có hiệu lực, theo đó thì thời gian...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ pháp lý Luật đầu tư năm 2014; Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký kinh doanh; Các văn bản pháp luật khác liên quan. Quy...

Thành Lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc miễn phí

Thành Lập doanh nghiệp tại Vĩnh Phúc miễn phí

📣📣📣 THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP MIỄN PHÍ TẠI VĨNH PHÚC📣📣📣 Đây là một trong những chương trình nằm trong chuỗi sự kiện hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp của Luật Hùng Phúc. Từ ngày 13/7/2020 – 23/7/2020, Luật Hùng Phúc miễn phí thành lập doanh nghiệp trên địa bàn...