Thành lập doanh nghiệp

DỊCH VỤ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

DỊCH VỤ BỔ SUNG NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CỦA CÔNG TY

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp hiện hành thì,ngành nghề kinh doanh của công ty sẽ không còn hiển thị trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mặc dù vậy khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh thì vẫn phải làm hồ sơ thay đổi […]

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TẠI VĨNH PHÚC

THỦ TỤC THÀNH LẬP TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ TẠI VĨNH PHÚC

Hiện nay, việc học tập, trau rồi ngoại ngữ là nhu cầu tất yếu của mọi người trong xã hội. Để đáp ứng nhu cầu này, hàng loạt các trung tâm ngoại ngữ được mở ra với nhiều ngôn ngữ khác nhau như tiếng Anh, tiếng Nhật, tiếng Hàn … Tuy nhiên, việc kinh doanh […]

THỜI HẠN GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

THỜI HẠN GÓP VỐN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP

Góp vốn là việc góp tài sản để tạo thành vốn điều lệ của công ty, bao gồm góp vốn để thành lập công ty hoặc góp thêm vốn điều lệ của công ty đã được thành lập. Kể từ ngày 01/01/2021, Luật Doanh nghiệp năm 2020 chính thức có hiệu lực, theo đó thì thời gian...

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

DỊCH VỤ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Căn cứ pháp lý Luật đầu tư năm 2014; Luật doanh nghiệp năm 2014; Nghị định số 118/2015/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư; Nghị định số 78/2015/NĐ-CP quy định về đăng ký kinh doanh; Các văn bản pháp luật khác liên quan. Quy...