THÀNH VIÊN HỢP DANH BỊ HẠN CHẾ NHỮNG QUYỀN NÀO ?

Hùng Phúc VP Luật sư 11 lượt xem Doanh nghiệp, Tư vấn doanh nghiệp

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (gọi là thành viên hợp danh). Thành viên hợp danh phải là cá nhân, ngoài thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

Đặc điểm của công ty hợp danh - Công ty luật SB - Tư vấn luật uy ...

Thành viên hợp danh bị hạn chế một số quyền sau:

– Thành viên hợp danh không được làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác, trừ trường hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại.

Thành viên hợp danh của công ty hợp danh phải chịu trách nhiệm tài sản vô hạn về các nghĩa vụ của công ty hợp danh mà chủ doanh nghiệp tư nhân cũng phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp nên việc một thành viên hợp danh phải chịu trách nhiệm vô hạn ở nhiều công ty sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của các thành viên hợp danh khác.Vì vậy, pháp luật không cho phép một cá nhân được làm thành viên hợp danh của hai công ty hợp danh hoặc thành viên hợp danh được làm chủ doanh nghiệp tư nhân.

Tuy nhiên, nếu được sự đồng ý của các thành viên hợp danh còn lại thì thành viên hợp danh đó vẫn có thể làm chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác. Điều này thể hiện sự tôn trọng sự thỏa thuận giữa các bên của pháp luật.

– Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

Công ty hợp danh được thành lập trên cơ sở sự tin cậy, tín nhiệm của các thành viên, uy tín công ty hợp danh gắn liền với thành viên hợp danh nên pháp luật đã hạn chế “Thành viên hợp danh không được quyền nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác thực hiện kinh doanh cùng ngành, nghề kinh doanh của công ty đó để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác” để tránh ảnh hưởng đến uy tín của công ty hợp danh.

– Thành viên hợp danh không được quyền chuyển một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình tại công ty cho người khác nếu không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại.

Pháp luật hạn chế quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp khi không được sự chấp thuận của các thành viên hợp danh còn lại bởi công ty hợp danh mang bản chất đối nhân, thành lập trên cơ sở sự tin cậy, tín nhiệm giữa các thành viên hợp danh của công ty hợp danh nên việc các thành viên hợp danh chuyển nhượng một phần vốn góp hay toàn bộ vốn góp cho cá nhân, tổ chức khác sẽ ảnh hưởng đến quyền và lợi ích của các thành viên hợp danh còn lại.

Fanpage: Văn phòng Luật sư Hùng Phúc

luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.