Từ 01/6/2023, 100% kết quả thủ tục hành chính một cửa được cấp bản điện tử

Luật Hùng Phúc 10 lượt xem Quy định mới, Tin tức
Đây là một trong những nội dung được nêu tại Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC ngày 08/3/2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2023 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Kế hoạch xác định mục tiêu năm 2023 sẽ tập trung nâng cao chất lượng chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính của các thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, tạo đột phá trong cải cách hành chính năm 2023.

Ban Chỉ đạo xác định cải cách hành chính của Chính phủ xác định một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và cải cách thủ tục hành chính năm 2023 như:

– Tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020-2025.

– Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính:

  • Lập đề nghị xây dựng Nghị định quy định thủ tục liên thông điện tử đối với 02 nhóm thủ tục hành chính liên thông: “Đăng ký khai sinh – đăng ký thường trú – cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi”; “Đăng ký khai tử – xóa đăng ký thường trú – trợ cấp mai táng phí”.
  • Từ 01/6/2023, các Bộ, ngành, địa phương, thực hiện việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết đối với thủ tục hành chính thuộc phạm vi tiếp nhận của Bộ phận Một cửa cấp xã (trừ các xã vùng sâu, vùng xa, địa bàn đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo); 100% kết quả của các hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính được cung cấp đồng thời cả bản điện tử có đầy đủ giá trị pháp lý cho người dân, doanh nghiệp.
Từ 01/6/2023, 100% kết quả thủ tục hành chính một cửa được cấp bản điện tử
Từ 01/6/2023, 100% kết quả thủ tục hành chính một cửa được cấp bản điện tử

– Rà soát, đề xuất phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt trước ngày 30 tháng 9 hàng năm.

– Cập nhật đầy đủ, chính xác và công khai kịp thời quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh, kết quả rà soát, chi phí tuân thủ, phương án cắt giảm, đơn giản hóa, thực hiện tham vấn các tổ chức, cá nhân, đối tượng chịu tác động về chính sách, quy định…

– Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Xem đầy đủ nội dung Quyết định 13/QĐ-BCĐCCHC.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.