TỪ 15/7/2020 THAY ĐỔI CÁCH XÁC ĐỊNH “CÓ VIỆC LÀM” ĐỂ CHẤM DỨT HƯỞNG TCTN

Hùng Phúc VP Luật sư 9 lượt xem BHXH, Lao động, Tin tức
TỪ 15/7/2020 THAY ĐỔI CÁCH XÁC ĐỊNH “CÓ VIỆC LÀM” ĐỂ CHẤM DỨT HƯỞNG TCTN
Việc xác định người lao động “có việc làm” là một trong những căn cứ để chấm dứt hưởng TCTN. Từ ngày 15/7/2020, Nghị định 61/2020/NĐ-CP chính thức có hiệu lực thi hành sửa đổi Nghị định 28/2015/NĐ-CP về bảo hiểm thất nghiệp. Theo đó, đã sửa đổi, bổ sung quy định về cách xác định “có việc làm” chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN) như sau:
– Đã giao kết hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo công việc nhất định có thời hạn từ đủ 01 tháng trở lên. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày hợp đồng làm việc, hợp đồng lao động có hiệu lực theo quy định của pháp luật;
– Có quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm đối với những trường hợp không thuộc đối tượng giao kết hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm trong trường hợp này là ngày người lao động được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm ghi trong quyết định tuyển dụng hoặc bổ nhiệm;
– Có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đối với trường hợp người lao động là chủ hộ kinh doanh hoặc có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp người lao động là chủ doanh nghiệp. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày người lao động thông báo với trung tâm dịch vụ việc làm về việc hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp bắt đầu hoạt động kinh doanh;
– Người lao động thông báo đã có việc làm cho trung tâm dịch vụ việc làm. Ngày mà người lao động được xác định có việc làm là ngày ghi trong thông báo có việc làm của người lao động.
Như vậy, Nghị định 61/2020/NĐ-CP đã thay đổi, mở rộng các trường hợp người lao động được xác định là có việc làm để chấm dứt hưởng TCTN. Tuy nhiên, thời gian đóng BHTN mà người lao động chưa được hưởng TCTN sẽ được bảo lưu làm căn cứ để tính thời gian hưởng TCTN cho lần tiếp theo khi đủ điều kiện theo quy định trừ trường hợp người lao động đã có việc làm nhưng không thực hiện thông báo để chấm dứt hưởng TCTN theo quy định.
Thời gian bảo lưu được tính bằng tổng thời gian đóng BHTN trừ đi thời gian đóng đã hưởng TCTN, theo nguyên tắc mỗi tháng đã hưởng TCTN tương ứng 12 tháng đã đóng BHTN và trừ những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng TCTN được bảo lưu trong quyết định về việc hưởng TCTN (nếu có).
Luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.