AI LÀ NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?

Lượt xem: 940
Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động (Điều 15, Bộ luật Lao động năm 2012).
AI LÀ NGƯỜI CÓ THẨM QUYỀN KÝ KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN?
         Theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 Bộ luật Lao động năm 2012 thì người sử dụng lao động là doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.
          Khoản 1, Điều 18 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định, trước khi nhận người lao động vào làm việc, người sử dụng lao động và người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động.
         Theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, thì người có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động ở doanh nghiệp (trong đó có công ty cổ phần) là người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều lệ của doanh nghiệp hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền đối với doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.
          Khoản 1, Điều 13 Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.
          Khoản 2, Điều 13, Luật Doanh nghiệp năm 2014 quy định đối với Công ty cổ phần, có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật. Số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp do Điều lệ công ty quy định.
          Tại Điểm g, Khoản 3, Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc có quyền và nghĩa vụ tuyển dụng lao động.
          Như vậy, theo hướng dẫn tại Điểm a, Khoản 1, Điều 14 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH, người đại diện theo pháp luật của công ty có thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động với người lao động hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Lao động năm 2012;

– Nghị định số 44/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ ;

– Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH ngày 25/10/2013 của Bộ Lao động – TB&XH;

– Luật Doanh nghiệp 2014

Fanpage: Văn phòng Luật sư Hùng Phúc

Luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm