CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO BẢN ÁN LY HÔN

Lượt xem: 2058

Ly hôn là chấm dứt quan hệ hôn nhân do Tòa án quyết định theo yêu cầu của vợ hoặc của chồng hoặc cả hai vợ chồng, hủy bỏ các trách nhiệm pháp lý về quan hệ hôn nhân và các ràng buộc dân sự khác. Trong đó, việc phân chia tài sản Quyền sử dụng đất là vấn đề được nhiều người quan tâm nhất. Vậy thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Bản án/Quyết định của Tòa án theo pháp luật hiện hành được thực hiện ra sao. Sau đây Văn phòng Luật sư Hùng Phúc xin giới thiệu đến bạn đọc trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Bản án/ Quyết định của Tòa án.

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT  THEO BẢN ÁN LY HÔN

  1. Căn cứ pháp lý Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Bản án/ Quyết định của Tòa án

Theo quy định tại khoản 3, Điều 100 của Luật đất đai 2013 quy định về việc Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất như sau:

“3. Hộ gia đình, cá nhân được sử dụng đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án, văn bản công nhận kết quả hòa giải thành, quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định của pháp luật”.

Theo quy định trên, người sử dụng đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Bản án/Quyết định của Tòa án có hiệu lực,

           2. Trình tự, thủ tục thi hành Bản án/ Quyết định đã có hiệu lực của Tòa án.
Theo quy định tại Điều 6 của Luật Thi hành án 2008 sửa đổi năm 2014 quy định về việc thỏa thuận thi hành án:

“1. Đương sự có quyền thoả thuận về việc thi hành án, nếu thoả thuận đó không vi phạm điều cấm của pháp luật và không trái đạo đức xã hội. Kết quả thi hành án theo thoả thuận được công nhận

Theo yêu cầu của đương sự, Chấp hành viên có trách nhiệm chứng kiến việc thoả thuận về thi hành án.

2. Trường hợp đương sự không thực hiện đúng thoả thuận thì có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thi hành phần nghĩa vụ chưa được thi hành theo nội dung bản án, quyết định”
Theo quy định trên, việc thi hành án sau khi Quyết định/Bản án của Tòa án có hiệu lực, có hai trường hợp xảy ra:

  • Trường hợp các đương sự thỏa thuận về việc thi hành án thì kết quả thỏa thuận được công nhận, việc thỏa thuận sẽ làm căn cứ cho việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các đương sự.
  • Trường hợp các đương sự không thực hiện đúng theo thỏa thuận thì có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự thi hành phần nghĩa vụ chưa được thi hành theo nội dung Bản án/Quyết định.

Đối chiếu quy định tại Điều 7 của luật thi hành án dân sự 2008 sửa đổi năm 2014 quy định về quyền yêu cầu thi hành án:

“Người được thi hành án, người phải thi hành án căn cứ vào bản án, quyết định có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự tổ chức thi hành án”

Thời hiệu yêu cầu thi hành án:

Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật, người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền yêu cầu cơ quan thi hành án dân sự có thẩm quyền ra quyết định thi hành án.

Thủ tục gửi đơn yêu cầu thi hành án:

 Người yêu cầu thi hành án có thể tự mình hoặc uỷ quyền cho người khác yêu cầu thi hành án bằng một trong các hình thức sau đây:

– Nộp đơn hoặc trực tiếp trình bày bằng lời nói tại cơ quan thi hành án dân sự

– Gửi đơn qua bưu điện.

Hồ sơ yêu cầu thi hành án:

  • Đơn yêu cầu thi hành án;
  • Bản án/Quyết định đã có hiệu lực;
  • Các tài liệu kèm theo khác.
  1. Thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Quyết định/Bản án của Tòa án.

a.Trình tự thực hiện thủ tục.

– Sau khi thực hiện xong thủ tục thi hành án tại cơ quan thi hành án có thẩm quyền, người sử dụng đất nộp hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

– Cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ và trao trả giấy hẹn cho người nộp hồ sơ.

b. Thành phần hồ sơ.

– Đơn đăng ký biến động theo mẫu 09/ĐK;

– Bản án/Quyết định đã có hiệu lực;

– Quyết định thi hành án, biên bản kê biên tài sản của cơ quan thi hành án;

– Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (bản gốc);

– Tờ khai thuế phi nông nghiệp (có xác nhận của UBND cấp xã); tờ khai lệ phí trước bạ nhà, đất, tờ khai thuế thu nhập cá nhân.

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp ủy quyền thực hiện thủ tục

c.Thời hạn và kết quả giải quyết hồ sơ.

– Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá 30 ngày làm việc;

– Kết quả: Người nộp hồ sơ nhận kết quả giải quyết thủ tục tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

4. Thực hiện nghĩa vụ tài chính

– Trong trường hợp người sử dụng đất chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính thì phải thực hiện theo quy định pháp luật;

-Lệ phí trước bạ: Mức thu lệ phí trước bạ là 0,5% khung giá đất do UBND tỉnh quy định.

5. Lệ phí.

Lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 125.000 đồng/lần

6. Căn cứ pháp lý:
– Luật đất đai 2013;

– Luật thi hành án 2008 sửa đổi năm 2014;

– Nghị định 43/2014;

– Nghị định 45/2014;

– Thông tư 24/2014/TT-BTNMT;

– Thông tư 23/2014/TT-BTNMT.

luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm