CHÍNH SÁCH MIỄN, GIẢM LÃI, PHÍ THEO QUY ĐỊNH NỘI BỘ CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG DÀNH CHO DOANH NGHIỆP CHỊU ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH BỆNH COVID 19

Lượt xem: 527

 

Vừa qua, chính phủ đã ban hành nhiều chính sách nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19 vượt qua giai đoạn khó khăn, tiếp tục hoạt động sản xuất. Thực hiện chỉ thị của chính phủ, các tổ chức tín dụng đã có chính sách miễn, giảm lãi, phí, cụ thể như sau:

Thực hiện chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, ngày 13/3/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19. Theo đó, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã chủ động có các quy định cụ thể về tái cơ cấu khoản nợ đến hạn cho doanh nghiệp, giãn thời hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn, miễn giảm lãi, phí với khoản cho vay thuộc đối tượng được tái cơ cấu.

            * Căn cứ pháp lý:

  • Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 14/2/2020 của Chính phủ về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2020;
  • Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19;
  • Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về việc tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, phí, giữ nguyên nhóm nợ nhằm hỗ trợ khách hàng chịu ảnh hưởng do dịch Covid-19;
  • Văn bản quy định nội bộ của các Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

        * Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ này bao gồm:
+ Doanh nghiệp có doanh thu sụt giảm vì nCoV, có khoản vay, thuê tài chính phải trả nợ gốc và/hoặc lãi từ ngày 23/01/2020 đến ngày liền sau 3 tháng kể từ ngày Thủ tướng công bố hết dịch

+ Doanh nghiệp không có khả năng trả nợ đúng hạn nợ gốc và/hoặc lãi theo hợp đồng, thỏa thuận đã ký do doanh thu, thu nhập sụt giảm bởi ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Việc xác định doanh nghiệp cụ thể được hưởng hỗ trợ sẽ dựa trên đánh giá về sụt giảm doanh thu, nhu cầu khách hàng khi so sánh với các tháng liền kề, cùng kỳ năm trước hoặc so với kế hoạch đề ra. Vì vậy, Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn mới; miễn, giảm lãi, phí của các khoản vay hiện có cần chuẩn bị các báo cáo thuế theo tháng, quý của doanh nghiệp trong các tháng phát sinh dịch bệnh, các tháng liền kề trước đó và cùng kỳ năm trước.

luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm