Điểm mới về chính sách vay mua, thuê mua nhà ở xã hội từ 20/01/2022

Lượt xem: 353

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư số 20/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 25/2015/TT-NHNN ngày 09/12/2015 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn cho vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội. Sau đây Luật Hùng Phúc sẽ hệ thống lại một số các điểm mới cần lưu ý để Quý khách hàng có thể dễ dàng nắm bắt những điểm mới về chính sách vay mua, thuê mua nhà ở xã hội từ 20/01/2022

1. Sửa đổi đối tượng áp dụng vay vốn ưu đãi với đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội

So với quy định hiện hành, Thông tư số 20/2021/TT-NHNN đã lược bỏ đối tượng áp dụng vay vốn ưu đãi là “đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội” và chỉ quy định 02 đối tượng được vay vốn ưu đãi thực hiện chính sách nhà ở xã hội sau đây:

– Đối tượng vay vốn để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại Khoản 1 Điều 15 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

– Đối tượng vay vốn xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở quy định tại khoản 1 Điều 16 Nghị định 100/2015/NĐ-CP.

2. Quy định mức vay tối đa để xây dựng nhà ở xã hội

Nếu như Thông tư Thông tư số 25/2015/TT-NHNN không quy định về mức vay tối đa để xây dựng nhà ở xã hội thì Thông tư 20/2021/TT-NHNN đã bổ sung quy định về mức vay tối đa để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở xã hội như sau:

Đối với khách hàng vay vốn ưu đãi để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở của mình thì mức vốn cho vay tối đa bằng 70% giá trị dự toán hoặc phương án vay, tối đa không quá 500 triệu đồng và không vượt quá 70% giá trị tài sản bảo đảm tiền vay.

Điểm mới về chính sách vay mua, thuê mua nhà ở xã hội từ 20/01/2022

3. Quy định thời hạn cho vay tối đa

Thông tư 25/2015/TT-NHNN quy định đối với đối tượng khách hàng vay vốn để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở thì thời hạn cho vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Theo quy định mới, thời hạn cho vay do ngân hàng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với khả năng trả nợ của khách hàng và tối đa không quá 25 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên.

Như vậy, Thông tư 20/2021 quy định thời hạn cho vay tối đa không quá 25 năm thay vì quy định thời hạn cho vay tối thiểu như hiện hành.

4. Sửa đổi quy định về lãi suất cho vay

Lãi suất cho vay theo quy định tại Thông tư số 20/2021 được quy định như sau:

– Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng vay vốn đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ.

– Lãi suất cho vay ưu đãi đối với khách hàng để xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở do Ngân hàng Nhà nước xác định và công bố trong từng thời kỳ.

Có thể thấy, quy định về lãi suất cho vay cũng đã lược bỏ đối tượng vay vốn mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội để phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 20/2021/TT-NHNN.

– Lãi suất cho vay ưu đãi đảm bảo nguyên tắc:

+ Không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng thương mại trong cùng thời kỳ; (Theo Thông tư số 25/2015/TT-NHNN là không vượt quá 50% lãi suất cho vay bình quân của các ngân hàng trên thị trường trong cùng thời kỳ)

+ Lãi suất cho vay ưu đãi đối với các đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê thấp hơn đối tượng xây dựng nhà ở xã hội để cho thuê mua bán.

5. Thay thế biểu mẫu báo cáo tình hình cho vay tại Thông tư 25/2015/TT-NHNN

Thay thế Mẫu biểu 01 và Mẫu biểu 02 tại Thông tư 25/2015 bằng Mẫu biểu 01 và Mẫu biểu 02 ban hành kèm theo Thông tư 20/2021.

Trên đây là toàn bộ điểm mới của Thông tư số 20/2021/TT-NHNN. Quý khách có nhu cầu tư vấn pháp luật, thực hiện các thủ tục pháp lý vui lòng liên hệ Luật Hùng Phúc theo địa chỉ dưới đây:

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm