ĐẤT KHÔNG CÓ GIẤY TỜ CHỨNG MINH QUYỀN SỬ DỤNG CÓ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHÔNG?

Lượt xem: 2297

Hiện nay có rất nhiều hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất nhưng không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất thắc mắc liệu rằng họ có thể được cấp giấy chứng nhận quyển sử dụng đất đối với thửa đất đó không. Mời các bạn độc giả quan tâm tới cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng tham khảo bài viết dưới đây của Luật Hùng Phúc.

1. Đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất có được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không?

Theo Điều 101 Luật Đất đai năm 2013, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà không có giấy tờ thì có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Trường hợp 1: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không phải nộp tiền sử dụng đất

Hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất mà không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng được 03 điều kiện sau:

– Đang sử dụng đất trước ngày 01/7/2014;

– Có hộ khẩu thường trú tại địa phương và trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn;

– Nay được UBND cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp tại thời điểm nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trường hợp 2: Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và có thể phải nộp tiền sử dụng đất

– Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ về quyền sử dụng đất nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/7/2004 và không vi phạm pháp luật về đất đai;

– Nay được UBND cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch…

Như vậy, dù không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng đất nhưng hộ gia đình, cá nhân đã sử dụng đất ổn định, lâu dài theo các mốc thời gian quy định như trên, đồng thời không có tranh chấp thì có thể được cấp Giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đáp ứng đủ các điểu kiện như trên.

2. Căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định

Để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nếu đất không có giấy tờ chứng minh quyền sử dụng thì một trong những căn cứ quan trọng là phải sử dụng đất ổn định.

Theo Điều 22 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, căn cứ xác định việc sử dụng đất ổn định như sau:

– Sử dụng đất ổn định là việc sử dụng đất liên tục vào một mục đích chính nhất định kể từ thời điểm bắt đầu sử dụng đất vào mục đích đó đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

– Thời điểm bắt đầu sử dụng đất ổn định được xác định căn cứ vào thời gian và nội dung có liên quan đến mục đích sử dụng đất ghi trên một trong các giấy tờ sau:

+ Biên lai nộp thuế sử dụng đất nông nghiệp, thuế nhà đất;

+ Giấy tờ về đăng ký hộ khẩu thường trú, tạm trú dài hạn tại nhà ở gắn với đất ở; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh, giấy tờ nộp tiền điện, nước và các khoản nộp khác có ghi địa chỉ nhà ở tại thửa đất đăng ký;

+ Giấy tờ về việc giao, phân, cấp nhà hoặc đất của cơ quan, tổ chức được Nhà nước giao quản lý, sử dụng đất;

+ Giấy tờ về mua bán nhà, tài sản khác gắn liền với đất hoặc giấy tờ về mua bán đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất có chữ ký của các bên liên quan;

+ Bản đồ, sổ mục kê, tài liệu điều tra, đo đạc về đất đai qua các thời kỳ;

+ Bản kê khai đăng ký nhà, đất có xác nhận của UBND cấp xã tại thời điểm kê khai đăng ký….

3. Căn cứ pháp lý:

– Luật Đất đai năm 2013;

– Nghị Định 43/2014/NĐ-CP;

Luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm