Điều kiện nộp đơn ly hôn Online mới nhất

Lượt xem: 468

Hiện nay nhiều thủ tục hành chính đã có thể thực hiện online, đối với thủ tục ly hôn cũng vậy. Người dân có thể thực hiện ly hôn online nếu đáp ứng được các điều kiện theo luật định.

1. Nộp đơn ly hôn online có được không?

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 190 và khoản 1 Điều 363 Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015 thì dù ly hôn thuận tình hay ly hôn đơn phương đều có thể nộp đến Tòa án bằng một trong 03 hình thức sau:

  1. Gửi trực tiếp đến Tòa.
  2. Nộp đến Tòa thông qua đường bưu điện.
  3. Gửi trực tuyến thông qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án (nếu có).

Khoản 1 Điều 16 Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP về lập và gửi đơn khởi kiện, tài liệu, chứng cứ bằng phương tiện điện tử như sau:

– Người khởi kiện phải truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án điền đầy đủ nội dung đơn khởi kiện, ký điện tử và gửi đến Tòa án.

– Tài liệu, chứng cứ gửi kèm theo đơn khởi kiện phải được gửi đến Tòa án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Bên cạnh đó, khoản 1 Điều 12 Nghị quyết này cũng nêu rõ:

Tòa án nhân dân tối cao thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân tối cao danh sách các Tòa án thực hiện giao dịch điện tử trong tố tụng dân sự, tố tụng hành chính.

Như vậy, nếu Tòa án có thực hiện giao dịch điện tử và được Tòa án nhân dân tối cao thông báo trên Cổng thông tin điện tử thì người dân có thể nộp đơn ly hôn online.

Điều kiện nộp đơn ly hôn Online mới nhất
Điều kiện nộp đơn ly hôn Online mới nhất

2. Điều kiện nộp đơn ly hôn online

Theo Điều 5 Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP, người khởi kiện, người tham gia tố tụng lựa chọn gửi; và nhận thông điệp dữ liệu với Tòa án phải có các điều kiện:

– Có địa chỉ thư điện tử để gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử đến và đi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án;

– Có chữ ký điện tử được chứng thực bằng chứng thư điện tử đang còn hiệu lực do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cấp, công nhận;

– Đã đăng ký giao dịch thành công theo hướng dẫn tại Điều 12 Nghị quyết này. Cụ thể, người khởi kiện, người tham gia tố tụng thực hiện đăng ký gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án bằng cách truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án, điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký, ký điện tử và gửi đến Tòa án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

– Đáp ứng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

3. Trình tự, thủ tục nộp đơn ly hôn online

Theo hướng dẫn tại Điều 12 Nghị quyết 04/2016/NQ-HĐTP, trình tự nộp đơn ly hôn Online được thực hiện như sau:

Đầu tiên, người dân thực hiện đăng ký gửi và nhận thông điệp dữ liệu điện tử với Tòa án bằng cách truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án, điền đầy đủ thông tin vào mẫu đơn đăng ký, ký điện tử và gửi đến Tòa án qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đăng ký, Tòa án phải gửi thông báo về việc chấp nhận hoặc không chấp nhận đơn đăng ký qua Cổng thông tin điện tử của Tòa án vào địa chỉ thư điện tử đã đăng ký.

– Nếu không được Tòa án chấp nhận, người khởi kiện, người tham gia tố tụng căn cứ thông báo của Tòa án để hoàn chỉnh thông tin đơn đăng ký hoặc liên hệ với Tòa án để được hướng dẫn, hỗ trợ.

– Nếu được Tòa án chấp nhận, người khởi kiện, người tham gia tố tụng căn cứ vào thông báo của Tòa án về tài khoản giao dịch để đổi mật khẩu tài khoản giao dịch đã được cấp lần đầu để bảo đảm an toàn, bảo mật.

Lưu ý: tài khoản giao dịch điện tử mà Tòa án cấp cho người khởi kiện, người tham gia tố tụng sẽ hết hiệu lực sử dụng sau 06 tháng kể từ ngày ban hành bản án, quyết định xét xử, giải quyết vụ án dân sự, vụ án hành chính.

Như vậy, người dân phải truy cập vào Cổng thông tin điện tử của Tòa án điền đầy đủ nội dung đơn khởi kiện, ký điện tử và gửi đến Tòa án. Đồng thời gửi kèm tài liệu, chứng cứ kèm theo đơn qua Cổng thông tin điện tử;

Sau khi nhận được các tài liệu trên, Tòa án in ra bản giấy, ghi vào sổ nhận đơn và xử lý đơn khởi kiện theo quy định của pháp luật tố tụng.

Tòa án gửi thông báo đã nhận tài liệu từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án đến địa chỉ thư điện tử đã đăng ký của người khởi kiện.

Sau đó, kết quả xử lý đơn khởi kiện được Tòa án gửi từ Cổng thông tin điện tử của Tòa án đến địa chỉ thư điện tử của người khởi kiện.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm