Điều kiện và hạn mức giao đất cho tổ chức

Lượt xem: 115

Điều kiện và hạn mức giao đất cho tổ chức được pháp luật quy định như thế nào? Hồ sơ và thủ tục thực hiện? Cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu qua bài viết dưới đây.

1. Điều kiện giao đất cho tổ chức

Theo Khoản 7 Điều 3 Luật Đất Đai 2013, giao đất cho tổ chức sử dụng là khi Nhà nước ban hành quyết định giao đất để giao quyền sử dụng đất cho các tổ chức có nhu cầu sử dụng đất.

Nhà nước giao đất cho tổ chức thông qua 02 hình thức sau:

– Giao đất không thu tiền sử dụng đất, bao gồm:

  • Giao đất cho các tổ chức sự nghiệp công lập chưa tự chủ tài chính muốn dùng đất nhằm mục đích xây dựng công trình sự nghiệp;
  • Giao đất cho các tổ chức nhằm mục đích xây dựng nhà ở phục vụ tái định cư theo dự án mà Nhà nước phê duyệt.

– Giao đất có thu tiền sử dụng đất, bao gồm:

  • Giao đất cho các tổ chức nhằm mục đích thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở (bán, hoặc kết hợp bán và cho thuê).
  • Giao đất cho các tổ chức nhằm mục đích thực hiện dự án đầu tư hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa, sau đó chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa.

Dựa vào căn cứ để giao đất quy định tại Điều 52 Luật Đất đai 2013, điều kiện cơ bản để tổ chức được Nhà nước giao đất bao gồm:

– Tổ chức muốn được Nhà nước giao đất phải viết đơn xin giao đất.

– Việc giao đất cho tổ chức phải được tuân thủ đúng theo kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

– Căn cứ vào nhu cầu sử dụng đất của cá nhân được thể hiện trong đơn xin giao đất.

Các tổ chức xin giao đất nhằm mục đích thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất, ngoài các điều kiện cơ bản trên, các tổ chức này còn phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

– Tổ chức thực hiện dự án đầu tư phải chứng mình được năng lực tài chính nhằm bảo đảm cho việc sử dụng đất theo tiến độ. Điều kiện về năng lực tài chính của tổ chức (điểm a khoản 2 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP)

– Tổ chức thực hiện dự án phải thực hiện ký quỹ theo quy định.

– Tổ chức thực hiện dự án đầu tư không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai.

Lưu ý: Theo Khoản 1 Điều 14 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi bởi Khoản 10 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, các dự án đầu tư có sử dụng đất cần đáp ứng 03 điều kiện bao gồm:

– Dự án của tổ chức xây dựng nhà nhằm mục đích để bán; hoặc để cho thuê; hoặc để bán kết hợp cho thuê.

– Dự án đầu tư kinh doanh bất động sản gắn với quyền sử dụng đất.

– Dự án của tổ chức sản xuất, kinh doanh nhưng không sử dụng vốn từ ngân sách nhà nước.

Điều kiện và hạn mức giao đất cho tổ chức
Điều kiện và hạn mức giao đất cho tổ chức

2. Nhà nước có hạn chế mức giao đất cho tổ chức?

Theo quy định tại Điều 15 Luật Đất đai 2013, các loại đất sau phải được giao trong hạn mức Nhà nước quy định, bao gồm:

– Đất nông nghiệp

– Đất ở.

Như vậy, theo quy định của pháp luật hiện hành, Nhà nước không quy định hạn mức cho tất cả các loại đất, ngoại trừ 02 loại đất kể trên.

Cũng theo quy định tại Điều 129, Điều 143 và Điều 144 Luật Đất đai 2013, khi liệt kê hạn mức giao đất nông nghiệp và đất ở, Luật chỉ bao gồm chủ thể “hộ gia đình, cá nhân” mà không hề đề cập đến cụm từ “tổ chức”.

Do đó, có thể thấy Nhà nước chỉ quy định hạn mức giao đất cho cá nhân và hộ gia đình chứ không hạn chế hạn mức giao đất cho tổ chức.

3. Thủ tục giao đất cho tổ chức

3.1. Giao đất cho tổ chức thông qua đấu giá

Theo Khoản 21 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP, khi tổ chức được nhà nước giao đất thông qua đấu giá thuộc các trường hợp được quy định tại Khoản 1 Điều 118 Luật Đất đai 2013, thủ tục giao đất cho tổ chức được thực hiện như sau:

Bước 1. Tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính

Bước 2. Nhận kết quả

Sau khi tổ chức trúng đấu giá và đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ hành chính liên quan, CQNN có thẩm quyền sẽ cấp GCN, tổ chức giao đất trên thực địa cho tổ chức.

Bước 3. CQNN chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính của tổ chức.

Tuy nhiên, nếu tổ chức trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính, hoặc thực hiện không đầy đủ, đúng theo phương án đấu giá (không nộp đủ tiền), CQNN có thẩm quyền có quyền hủy quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất của tổ chức đó.

3.2. Giao đất cho tổ chức không thông qua đấu giá

Nhà nước giao đất cho tổ chức không thông qua đấu giá khi thuộc các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 118 Luật Đất đai 2013. Căn cứ tại Khoản 3 Điều 68 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, thủ tục giao đất cho tổ chức được thực hiện như sau:

– Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ

Thẩm quyền giao đất Hồ sơ xin giao đất Cơ sở pháp lý
Tổ chức Cơ quan Tài nguyên và Môi trường
UBND tỉnh, thành phố trực thuộc TW Trường hợp 1: Đối với dự án phải trình cơ quan Nhà nước (CQNN) có thẩm quyền xét duyệt/dự án phải cấp Giấy chứng nhận (GCN) đầu tư:

– Đơn xin giao đất

– GCN đầu tư/văn bản chấp thuận đầu tư + bản thuyết minh dự án (Bản sao). Nếu dự án dùng vào mục đích quốc phòng an ninh , tổ chức sẽ nộp Quyết định đầu tư xây dựng công trình quốc phòng an ninh của CQNN có thẩm quyền thay vì thuyết minh dự án

Trường hợp 2: Đối với dự án không phải trình CQNN có thẩm quyền xét duyệt/dự án phải cấp GCN đầu tư/không cần lập dự án đầu tư xây dựng công trình:

– Đơn xin giao đất

– Bản thuyết minh dự án (Bản sao)

– Đối với dự án không cần trình CQNN có thẩm quyền xét duyệt, không phải cấp GCN đầu tư;

– Báo cáo kinh tế – kỹ thuật (Bản sao) – Đối với dự án không cần lập dự án đầu tư xây dựng công trình

– Các loại giấy tờ mà tổ chức đã chuẩn bị.

– Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của tổ chức và điều kiện giao đất.

– Tờ trình + quyết định giao đất (dự thảo).

Điều 3 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT
UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh – Đơn xin giao đất – Đơn xin giao đất của Tổ chức soạn

– Văn bản thẩm định nhu cầu sử dụng đất của tổ chức và điều kiện giao đất.

– Tờ trình + quyết định giao đất (dự thảo).

Điều 4 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT

Bước 2. Nộp hồ sơ

Bước 3. Tổ chức thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai (nếu có)

Trường hợp tổ chức được giao đất có thu tiền sử dụng đất thì phải nộp tiền sử dụng đất

Bước 4. Nhận kết quả

Trong thời gian không quá 20 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ từ tổ chức (không bao gồm thời gian giải phóng mặt bằng), CQNN có thẩm quyền cấp và trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho tổ chức trên thực địa.

Bước 5. CQNN chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính của tổ chức.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm