HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN CỦA DỰ ÁN ĐẤT NỀN

Hùng Phúc VP Luật sư 19 lượt xem Đất đai, Tin tức

HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN CỦA DỰ ÁN ĐẤT NỀN

Pháp luật không quy định khái niệm “đất nền” hoặc “đất nền dự án” tuy nhiên đây là cách gọi dễ hiểu để phân biệt với việc mua bán một lô đất thông thường của loại hình đầu tư dự án dưới hình thức phân lô bán nền. Theo đó “dự án đất nền” hoặc “đất nền dự án” để chỉ sản phẩm đất nền nếu mở bán thì phải đáp ứng quy định pháp luật về tạo lập sản phẩm đất nền gắn với việc phát triển nhà ở theo dự án tùy mỗi loại với tên gọi khác nhau được quy định tại Điều 2 của Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 và điều kiện chuyển nhượng, cho thuê dưới hình thức phân lô bán nền.

ĐIỀU KIỆN PHÁP LÝ ĐỂ CHỦ ĐẦU TƯ CÓ THỂ PHÂN LÔ BÁN NỀN

Một bất động sản đưa vào kinh doanh, trước tiên phải đáp ứng các điều kiện chung theo quy định tại tại Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản 2014: Có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Không có tranh chấp về quyền sử dụng đất; Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án; Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài đáp ứng các điều kiện trên, Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

* Điều 194 Luật Đất đai 2013 quy định về Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê:

“1. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở được thực hiện theo quy định sau đây:

a) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào quy định của Chính phủ về điều kiện loại đô thị để cho phép chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô sau khi đã hoàn thành đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nghĩa vụ tài chính về đất đai;”

Unnamed (2)

* Điều 41 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 17 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-CP quy định về điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê như sau:

“1. Điều kiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền, bao gồm:

a) Chủ đầu tư dự án phải hoàn thành việc đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng gồm các công trình dịch vụ, công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội theo quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 đã được phê duyệt; đảm bảo kết nối với hệ thống hạ tầng chung của khu vực trước khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người dân tự xây dựng nhà ở; đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;
b) Chủ đầu tư phải hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);
c) Dự án thuộc khu vực, loại đô thị được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền quy định tại khoản 2 Điều này;
d) Các điều kiện khác theo quy định của pháp luật về quy hoạch đô thị, xây dựng, phát triển đô thị, kinh doanh bất động sản và nhà ở.

2. Chủ đầu tư dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền tại khu vực không nằm trong địa bàn các phường của các đô thị loại đặc biệt và đô thị loại I trực thuộc Trung ương; khu vực có yêu cầu cao về kiến trúc cảnh quan, khu vực trung tâm và xung quanh các công trình là điểm nhấn kiến trúc trong đô thị; mặt tiền các tuyến đường cấp khu vực trở lên và các tuyến đường cảnh quan chính trong đô thị

3. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm tổ chức công bố công khai các khu vực được thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô, bán nền trước khi tổ chức thực hiện các dự án đầu tư.

4. Hộ gia đình, cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để tự xây dựng nhà ở phải thực hiện việc xây dựng nhà ở theo đúng giấy phép xây dựng, tuân thủ quy hoạch chi tiết và thiết kế đô thị đã được phê duyệt.”

Như vậy, hồ sơ pháp lý đủ điều kiện bán của một dự án đất nền bao gồm:

  1. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  2. Thiết kế bản vẽ thi công tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt;
  3. Giấy phép xây dựng với trường hợp phải có giấy phép xây dựng;
  4. Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án;
  5. Giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án đảm bảo cung cấp các dịch vụ thiết yếu gồm cấp điện, cấp nước, thoát nước, thu gom rác thải;
  6. Giấy tờ chứng minh chủ đầu tư đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai của dự án gồm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; thuế, phí, lệ phí liên quan đến đất đai (nếu có);

Bên cạnh đó, về phía Chủ đầu tư cần cung cấp được các loại giấy tờ pháp lý sau:

  1. Đăng ký kinh doanh của chủ đầu tư thực hiện dự án;
  2. Quyết định giao đất của cơ quan có thẩm quyền cho chủ đầu tư dự án;
  3. Quyết định chủ trương đầu tư.

Căn cứ pháp lý:

– Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020;

– Luật Đất đai 2013;

– Luật kinh doanh bất động sản 2014;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định hướng dẫn thi hành luật đất đai;

– Nghị định 148/2020/NĐ-CP Nghị định sửa đổi bổ sung một số nghị định thi hành luật đất đai;

 

Xem thêm:

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.