Chưa được phân loại

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm khi sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp lao động sản xuất

Các trường hợp không phải nộp tiền sử dụng đất hằng năm khi sử dụng đất quốc phòng an ninh kết hợp lao động sản xuất

Thời gian gần đây tồn tại nhiều vướng mắc, bất cập khi đất quốc phòng an ninh nằm xen kẹt với đất lao động, sản xuất về việc có hay không phải nộp tiền sử dụng đất hàng năm. Ngày 17 tháng 11 năm 2020 Quốc hội đã đưa ra Nghị quyết số 132/2020/QH14 nhằm […]

Căn cứ sử dụng đất ổn định khi cấp sổ đỏ

Căn cứ sử dụng đất ổn định khi cấp sổ đỏ

Một trong những điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân là phải đang sử dụng đất ổn định. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng để xác định việc có thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền...

Quy định pháp luật về đất thương mại dịch vụ

Quy định pháp luật về đất thương mại dịch vụ

Quy định pháp luật về đất thương mại dịch vụ 1. Cơ sở pháp lý Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Nghị định 45/2014/NĐ-CP; Thông tư 27/2018/TT-BTNMT. 2. Đất thương mại, dịch vụ là gì? Căn cứ theo quy định tại Điều 153, Luật đất đai 2013 thì Đất thương mại,...

Quy định về công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Quy định về công bố công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

Cơn sốt đất vừa qua đã có dấu hiệu hạ nhiệt, dù chỉ diễn ra thời gian không dài, nhưng nó cũng đã kịp để lại nhiều hậu quả cho các nạn nhân của mình. Một trong số những nguyên nhân khiến cơn sốt đất xảy ra đó là việc tiếp cận các thông tin […]