Quy định pháp luật về đất thương mại dịch vụ

Hùng Phúc VP Luật sư 11 lượt xem Chưa được phân loại, Đất đai

Quy định pháp luật về đất thương mại dịch vụ

1. Cơ sở pháp lý

  • Luật đất đai 2013;
  • Nghị định 43/2014/NĐ-CP;
  • Nghị định 45/2014/NĐ-CP;
  • Thông tư 27/2018/TT-BTNMT.

2. Đất thương mại, dịch vụ là gì?

Căn cứ theo quy định tại Điều 153, Luật đất đai 2013 thì Đất thương mại, dịch vụ là một cụm từ chỉ chung cho các loại đất phi nông nghiệp gồm: Đất xây dựng cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ và các công trình khác phục vụ cho kinh doanh, thương mại, dịch vụ.

3. Các đặc trưng pháp lý của Đất thương mại, dịch vụ cần lưu ý:

  • Thời hạn sử dụng Đất thương mại, dịch vụ.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 126 Luật đất đai 2013, thì thời hạn sử dụng Đất thương mại, dịch vụ thông thường sẽ không được quá 50 năm.

Tuy nhiên, Đối với các dự án đầu tư lớn thu hồi vốn chậm và các khu vực có kinh tế khó khăn cần có thời hạn lâu dài thì sử dụng với thời hạn tối đa là 70 năm.

  • Mục đích sử dụng Đất thương mại, dịch vụ.

Theo khoản 1 Điều 153 Luật Đất đai 2013 và phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 27/2018/TT-BTNMT thì đất thương mại, dịch vụ là đất sử dụng vào các mục đích sau:

– Xây dựng các cơ sở thương mại, dịch vụ.

– Xây dựng các công trình khác phục vụ cho thương mại, dịch vụ (kể cả trụ sở; văn phòng đại diện của các tổ chức kinh tế; đất làm kho, bãi để hàng hóa của tổ chức kinh tế không thuộc khu vực sản xuất; bãi tắm).

Lưu ý: Pháp luật đất đai hiện hành nghiêm cấm việc xây dựng nhà để ở trên phần diện tích Đất thương mại, dịch vụ. Mọi hành vi vi phạm đều sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính (phạt tiền) hoặc khởi tố vụ án hình sự tùy theo mức độ của từng vụ việc.

  • Việc chuyển mục đích sử dụng đất từ Đất thương mại, dịch vụ sang đất ở.

Căn cứ theo quy định tại Điều 57, Luật đất đai 2013 thì trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất từ Đất thương mại, dịch vụ sang đất ở là một trường hợp cần phải xin phải xin phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, cụ thể trong trường hợp này là Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi có đất.

Sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ xin phép chuyển mục đích sử dụng đất từ chủ sử dụng, căn cứ vào Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt và nhu cầu sử dụng đất thực tế của chủ sử dụng được thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất thì UBND cấp huyện sẽ quyết định có cho phép chuyển mục đích sử dụng đất hay không.

đất Thương Mại Dịch Vụ 2

Ngoài ra, khi chuyển mục đích sử dụng đất từ Đất thương mại, dịch vụ sang đất ở thì chủ sử dụng đất sẽ phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định tại Nghị định 45/2014/NĐ-CP với nội dung cụ thể như sau:

Trường hợp 1: Đất thương mại, dịch vụ được sử dụng dưới hình thức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất trước ngày 01/7/2014.

Khi được chuyển mục đích sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất thương mại, dịch vụ của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công thức tính tiền sử dụng đất:

Tiền sử dụng đất phải nộp = Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền sử dụng đất tính theo giá đất thương mại dịch vụ của thời hạn sử dụng đất còn lại.

Trường hợp 2: Được Nhà nước cho thuê đất thương mại, dịch vụ dưới hình thức trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Khi được chuyển mục đích sang đất ở đồng thời với chuyển từ thuê đất sang giao đất thì nộp tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở trừ (-) tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất thương mại, dịch vụ của thời hạn sử dụng đất còn lại tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Công thức tính tiền sử dụng đất:

Tiền sử dụng đất phải nộp =  Tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở – Tiền thuê đất phải nộp một lần tính theo giá đất thương mại, dịch vụ của thời hạn sử dụng đất còn lại.

Trường hợp 3: Đất thương mại, dịch vụ được sử dụng dưới hình thức được Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê hàng năm thì thu tiền sử dụng đất bằng 100% tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của chúng tôi. Cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc có liên quan đến loại Đất thương mại, dịch vụ nói riêng và các thắc mắc về pháp luật nói chung xin mời Quý khách hàng liên hệ theo địa chỉ sau của chúng tôi:

Công ty Luật TNHH Hùng Phúc

 

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.