Mệnh giá tối thiểu của cổ phần là bao nhiêu khi mở công ty?

Lượt xem: 361

Theo quy định của pháp luật hiện nay, cổ phần được định nghĩa như thế nào? Mệnh giá tối thiểu của cổ phần là bao nhiêu khi mở công ty?

1. Cổ phần là gì?

Hiện nay pháp luật chưa có định nghĩa cụ thể cổ phần là gì, tuy nhiên, theo điểm a khoản 1 Điều 111 Luật Doanh nghiệp 2020, vốn điều lệ của công ty cổ phần được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần. Do đó, có thể hiểu cổ phần là phần vốn nhỏ nhất của công ty cổ phần.

Mệnh giá tối thiểu của cổ phần là bao nhiêu khi mở công ty?
Mệnh giá tối thiểu của cổ phần là bao nhiêu khi mở công ty?

2. Mệnh giá của cổ phần tối thiểu là bao nhiêu?

Mệnh giá hay còn được gọi là giá trị danh nghĩa mà tổ chức phát hành ấn định cho chứng khoán và được ghi trên chứng khoán đó.

Theo đó, mệnh giá cổ phần chính là giá trị danh nghĩa của một cổ phần, được in trên cổ phiếu, trái phiếu hoặc công cụ tài chính khác.

Ví dụ: Một công ty cổ phần có vốn điều lệ là 2.800.000.000 đồng, phát hành 280.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Mệnh giá cổ phần do công ty tự quyết định, mệnh giá mỗi cổ phần cũng như tổng mệnh giá số cổ phần được ghi trên cổ phiếu. Thông thường các công ty sẽ để mệnh giá cổ phần là 10.000 đồng/cổ phần, vì đây cũng là mệnh giá tối thiểu để chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng.

Theo khoản 34 Điều 4, Điều 112 Luật Doanh nghiệp năm 2020, vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã bán.

Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty.

Đối chiếu với Điều 13 Luật Chứng khoán 54/2019/QH14 quy định

“Điều 13. Mệnh giá chứng khoán

Mệnh giá chứng khoán chào bán trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được ghi bằng Đồng Việt Nam.

Mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán ra công chúng là 10 nghìn đồng. Mệnh giá của trái phiếu chào bán ra công chúng là 100 nghìn đồng và bội số của 100 nghìn đồng.

Trường hợp giá chứng khoán của tổ chức phát hành trên hệ thống giao dịch chứng khoán thấp hơn mệnh giá, tổ chức phát hành được chào bán chứng khoán với giá thấp hơn mệnh giá. mệnh giá cổ phiếu, chứng chỉ quỹ chào bán lần đầu ra công chúng là mười nghìn đồng Việt Nam.”

Như vậy, mệnh giá của cổ phiếu chào bán ra công chúng là 10.000 đồng và thông thường các công ty sẽ để mệnh giá cổ phần tối thiểu là 10.000 đồng/cổ phần khi thành lập công ty.

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm