MỘT SỐ LƯU Ý VỀ HẠN MỨC GIAO ĐẤT NÔNG NGHIỆP

Lượt xem: 1262

Hạn mức đất nông nghiệp hiện nay được quy định như thế nào?

  1. Hạn mức giao đất là gì?

Giao đất là việc Nhà nước ban hành quyết định giao đất để trao quyền sử dụng đất cho đối tượng có nhu cầu sử dụng đất.

Hạn mức giao đất là hạn mức tối đa diện tích đất nhà nước giao theo quy định cụ thể cho cá nhân, hộ gia đình sử dụng đất. Hạn mức giao đất đảm bảo phù hợp với  mục đích sử dụng đất và quy hoạch sử dụng đất.

  1. Hạn mức sử dụng đất nông nghiệp

Hạn mức giao đất nông nghiệp được pháp luật quy định rất cụ thể tại Điều 129 của Luật đất đai 2013 như sau:

– Đối với mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên đất dùng để trồng cây hàng năm, đất sử dụng vào việc nuôi trồng thủy sản, đất làm muối như sau:

+ Đối với đất thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nằm ở khu vực Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long thì mỗi hộ gia đình, cá nhân được giao không quá 03 héc ta;

+ Nếu đất thuộc địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác thì mỗi hộ gia đình, cá nhân được giao tối đa là 02 héc ta;

– Đối với đất sử dụng vào mục đích trồng cây lâu năm, pháp luật quy định cho phép giao đất trong hạn mức tối đa là 10 héc ta cho mỗi hộ gia đình, cá nhân đối với đất ở xã, phường, thị trấn ở khu vực đồng bằng; tối đa 30 héc ta đối với đất ở xã, phường, thị trấn thuộc vùng trung du, miền núi.

– Đối với đất rừng phòng hộ và đất rừng sản xuất thì tối đa hạn mức nhà nước giao đất cho mỗi cá nhân, hộ gia đình là 30 héc ta.

– Nếu mỗi hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao nhiều loại đất khác nhau gồm cả đất trồng cây hàng năm, đất sử dụng làm muối, đất để nuôi trồng thủy sản thì pháp luật quy định tổng hạn mức giao đất tối đa là 05 héc ta.

Trường hợp được giao thêm đất trồng cây lâu năm thì hạn mức được giao đất đối với mỗi hộ gia đình, cá nhân là không quá 05 héc ta đối với đất thuộc xã, phương, thị trấn thuộc vùng đồng bằng, và tối đa là 25 héc ta đối với xã, phường, thị trấn thuộc vùng trung du, miền núi.

Đối với hộ gia đình, cá nhân được nhà nước giao thêm đất rừng sản xuất thì tối đa hạn mức đất được giao sẽ là 25 héc ta.

– Trường hợp đất núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, đất trống được giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân khi đưa vào sử dụng theo quy hoạch để thực hiện hoạt động sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, lâm nghiệp, làm muối, pháp luật quy định hạn mức tối đa được giao đất là không quá hạn mức giao đất được quy định các khoản 1,2,3 đã nêu trên và không được tính vào hạn mức giao đất đối với đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân được quy định tại các Khoản 1,2,3 của Điều này.

– Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân có phần diện tích đất nông nghiệp mà đang sử dụng nhưng nằm ngoài phạm vi xã, phường, thị trấn nơi hộ gia đình, cá nhân đó đăng ký hộ khẩu thường trú hợp pháp thì họ được tiếp tục sử dụng đất, nếu phần diện tích đó là đất được giao nhưng được Nhà nước quy định thuộc diện giao đất không thu tiền sử dụng đất thì được tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp của mỗi hộ gia đình, cá nhân.

– Phần diện tích đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân có được từ việc nhận chuyển nhượng, thuê, thuê lại, thừa hưởng từ thừa kế di sản của người đã mất, nhận góp vốn bằng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ người khác, được tặng cho quyền sử dụng đất, nhận khoán thì được Nhà nước cho thuê đất không tính vào hạn mức giao đất nông nghiệp được quy định tại Điều này.

Thẩm quyền quy định hạn mức giao đất đối với các loại đất trống, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, đất núi trọc cho cá hộ gia đình, cá nhân khi sử dụng vào đất vào quy hoạch, theo kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước đã được phê duyệt bởi các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thuộc về Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Đối với đất trồng cây hàng năm, đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất làm muối thuộc vùng đệm của rừng đặc dụng, đất dùng vào mục đích nuôi trồng thủy sản giao cho mỗi hộ gia đình, cá nhân được cơ quan có thẩm quyền thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tại Khoản 1,2,3,4,5 của Điều này.

Xem thêm:

 luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm