Những trường hợp cần thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành

Hùng Phúc VP Luật sư 16 lượt xem Các thủ tục hành chính về đất đai, Đất đai

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là việc sửa lại thông tin bị sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Vậy trường hợp nào cần đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất, nguyên nhân và hậu quả nếu không thực hiện đính chính như thế nào? VPLS Hùng Phúc tổng hợp và chia sẻ chi tiết tới quý khách hàng trong bài viết dưới đây.

Các trường hợp thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:

Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định về đính chính, thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp như sau:

“1. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận có trách nhiệm đính chính Giấy chứng nhận đã cấp có sai sót trong các trường hợp sau đây:

a) Có sai sót thông tin về tên gọi, giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân, địa chỉ của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất so với giấy tờ pháp nhân hoặc nhân thân tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận của người đó;
b) Có sai sót thông tin về thửa đất, tài sản gắn liền với đất so với hồ sơ kê khai đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan đăng ký đất đai kiểm tra xác nhận”[….]

Như vậy, có hai trường hợp cần thực hiện thủ tục đính chính Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, trường hợp thông tin của cá nhân cá nhân, tổ chức có sai sót và trường hợp thông tin thửa đất bị sai sót so với hồ sơ kê khai đăng ký. Hai lỗi này thường gặp bởi người sử dụng đất kê khai không chính xác hoặc gây nhầm lẫn. Tuy nhiên, lý do chính dẫn đến nội dung Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cơ bản đều do cán bộ thực hiện xử lý hồ sơ chưa thực sự sát sao, quản lý lỏng lẻo dẫn đến nhiều hệ lụy.

Ngoài ra, Điều 86 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định về thủ tục đính chính Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp như sau:

“1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót cho Văn phòng đăng ký đất đai để đính chính. Trường hợp sai sót do lỗi của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất thì người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải có đơn đề nghị để được đính chính.

Trường hợp Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót thì thông báo cho người sử dụng đất biết và yêu cầu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp Giấy chứng nhận đã cấp để thực hiện đính chính.

  1. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra; lập biên bản kết luận về nội dung và nguyên nhân sai sót; lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền thực hiện đính chính vào Giây chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp có sai sót; đồng thời chỉnh lý nội dung sai sót vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.
  2. Trường hợp đính chính mà người được cấp Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có yêu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì Văn phòng đăng ký đất đai trình cơ quan có thẩm quyền để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Trường hợp có sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngay cả khi người sử dụng đất hay Văn phòng đăng ký đất đai phát hiện ra đều có trách nhiệm thông báo và đề nghị đính chính.

đính Chính Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng đất

Nếu không thực hiện đính chính người sử dụng đất có thể gặp những rắc rối sau:

  • Không thể thực hiện giao dịch chuyển quyền sử dụng khi có nhu cầu chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;….Chỉ khi thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng chính xác người sử dụng đất mới có thể thực hiện các giao dịch liên quan đến quyền sử dụng đất.
  • Trong trường hợp thông tin sai lệch trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất liên quan đến diện tích, thông tin số ô, số thửa có thể ảnh hưởng đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất. Do thông tin cơ quan thuế tiếp nhận dựa theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên kéo theo việc thực hiện nghĩa vụ tài chính là điều hiển nhiên. Sau khi đính chính cũng cần giải quyết thủ tục liên quan tại cơ quan thuế (Nếu có).
  • Ngoài ra thực tế người sử dụng đất có thể còn gặp phải những khó khăn phiền toái nhất định khi sai sót thông tin trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Xem thêm:

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.