Quy định mới nhất về lệ phí trước bạ theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP

Lượt xem: 584

Mới đây vào ngày 15/01/2022 Chính phủ mới ban hành Quyết định số 10/2022/NĐ-CP quy định về Lệ phí trước bạ. Nghị định 10/2022/NĐ-CP sẽ có hiệu lực vào ngày 01/3/2022 với nhiều những điểm mới trong quá trình nộp và thu lệ phí trước bạ.

Dưới đây mời bạn đọc cùng với Luật Hùng Phúc tìm hiểu về những điểm mới theo quy định của nghị định 10/2022/ND-CP.

1. Căn cứ pháp lý

– Nghị định 10/2022/NĐ-CP

2. Những điểm mới về lệ phí trước bạ theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP.

2.1. Quy định mới về căn cứ và cách tính lệ phí trước bạ.

Điểm c, Khoản 1, Điều 7, Nghị định 10/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 1 Nghị định 20/2019/NĐ-CP:

Xác định căn cứ tính lệ phí trước bạ với nhà mua theo hình thức đấu giá, đấu thầu sẽ được tính căn cứ theo giá trúng đấu giá, trúng đấu thầu thực tế ghi trên hóa đơn, chứng từ hoặc giá trúng đấu giá, đấu thầu thực tế theo biên bản trúng đấu giá, đấu thầu hoặc theo văn bản phê duyệt kết quả đấu giá, đấu thầu (nếu có).

Bổ sung thêm căn cứ tính lệ phí trước bạ với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở và nhà chung cư. Theo đó “Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà nhiều tầng nhiều hộ ở, nhà chung cư bao gồm cả giá trị đất được phân bổ. Giá trị đất được phân bổ được xác định bằng giá đất tại Bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành nhân với hệ số phân bổ. Hệ số phân bổ được xác định theo quy định tại Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và các văn bản thay thế, sửa đổi, bổ sung (nếu có)”.

Bổ sung thêm căn cứ tính lệ phí trước bạ khi phát sinh ô tô, xe máy mới mà tại thời điểm nộp tờ khai lệ phí trước bạ chưa có trong Bảng giá tính lệ phí trước bạ thì cơ quan thuế sẽ “căn cứ vào kiểu loại xe (với ô tô, xe máy); nước sản xuất, nhãn hiệu, khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông (xe tải); nước sản xuất, nhãn hiệu, số người cho phép chở kể cả lái xe (xe khách) để quyết định giá tính lệ phí trước bạ với từng loại mới phát sinh.”

2.2. Các loại tài sản mới phải chịu lệ phí trước bạ.

So với 08 loại tài sản phải chịu lệ phí trước bạ được liệt kê tại Điều 2, Nghị định 140/2016/NĐ-CP thì tại Điều 3 Nghị định 10/2022/NĐ-CP đã bổ sung thêm 02 loại tài sản phải chịu lệ phí trước bạ bao gồm: Tàu ngầm và tàu lặn.

Quy định mới nhất về lệ phí trước bạ theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP

2.3. Quy định mới về mức thu lệ phí trước bạ.

Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 5 Điều 8 Nghị định 10/2022/NĐ-CP bổ sung việc tính lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin. Cụ thể:

– Mức thu lệ phí trước bạ với ô tô điện chạy pin là 0% trong vòng 03 năm kể từ ngày 01/3/2022. Tức là, đến 01/3/2025, lệ phí trước bạ khi mua ô tô điện chạy pin là 0%.

– Đến 01/3/2027, lệ phí trước bạ khi mua ô tô điện chạy pin bằng 50% mức thu với ô tô chạy xăng, dầu có cùng số chỗ ngồi.

Riêng nộp lần hai trở đi thì mức thu là 2% và áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

2.4. Quy định mới về các trường hợp được miễn lệ phí trước bạ.

Nghị định 10/2022/NĐ-CP bổ sung thêm trường hợp được miễn lệ phí trước bạ cụ thể là:

– Tài sản hợp nhất của vợ chồng sau khi kết hôn; tài sản phân chia cho vợ, chồng khi ly hôn theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

2.5. Quy định mới về thủ tục ghi nợ lệ phí trước bạ nhà, đất.

Tại Điểm a Khoản 3 Điều 9 Nghị định 10/2022/NĐ-CP quy định về hồ sơ nộp ghi nợ lệ phí trước bạ quy định như sau:

“Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà, đất nêu tại Khoản 1 Điều này thực hiện khai lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.”

Trong khi đó, Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 140/2016/NĐ-CP quy định:

“Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nhà, đất nêu tại khoản 1 Điều này thực hiện khai lệ phí trước bạ và nộp hồ sơ khai lệ phí trước bạ (trong đó có giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được ghi nợ lệ phí trước bạ nêu tại khoản 1 Điều này) theo quy định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều 10 Nghị định này”

Như vậy, theo quy định mới, việc ghi nợ lệ phí trước bạ nhà, đất thực hiện theo quy định về quản lý thuế nói chung mà không được hướng dẫn cụ thể tại Nghị định này như quy định trước đây. 

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm