Quy định mới

05 quy định mới xử phạt hành chính về đất đai

05 quy định mới xử phạt hành chính về đất đai

Ngày 06/01/2022 Chính phủ ban hành Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai. Sau đây là tổng hợp 05 điểm mới đáng chú ý nhất của Nghị định này. Nghị định 04/2022/NĐ-CP Nghị...

05 điểm mới về phạt nguội từ ngày 21/5/2022

05 điểm mới về phạt nguội từ ngày 21/5/2022

Theo Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung Thông tư 65/2020/TT-BCA, từ ngày 21/5/2022, cập nhật 05 điểm mới về phạt nguội như sau: 1. Tăng thời hạn xử lý phạt nguội lên 10 ngày Khoản 2 Điều 4 Thông tư 15/2022/TT-BCA (bổ sung Điều 19a Thông tư...

Quy định về thu hồi đất khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Quy định về thu hồi đất khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Cùng tìm hiểu quy định về thu hồi đất khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Các trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 48 của Luật Đầu tư 2020 có các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án […]

NHỮNG THAY ĐỔI LỚN VỀ ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU, TẠM TRÚ TỪ 01/7/2021

NHỮNG THAY ĐỔI LỚN VỀ ĐĂNG KÝ HỘ KHẨU, TẠM TRÚ TỪ 01/7/2021

Luật cư trú 2020 chính thức có hiệu lực ngày 01/7/2020, cùng Luật Hùng Phúc tìm hiểu một số thay đổi về đăng ký hộ khẩu, tạm trú từ ngày 01/07/2021 tại bài viết dưới đây: Chính thức dừng cấp mới sổ hộ khẩu, sổ tạm trú từ 01/7/2021: Từ ngày 01/7/2021, sẽ dừng cấp...