Quy định mới

Từ 01/8/2022, thuê bao di động mới phải xác thực với CSDLQG dân cư

Từ 01/8/2022, thuê bao di động mới phải xác thực với CSDLQG dân cư

Thuê bao di động mới phát sinh từ ngày 01/8/2022 phải thực hiện xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư là nội dung đề cập tại Thông báo 174/TB-VPCP ngày 15/6/2022 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về kết nối thông tin thuê bao (trừ thông...

Quy định về quản lý vận hành nhà chung cư mới nhất

Quy định về quản lý vận hành nhà chung cư mới nhất

LHP – Để hiểu rõ hơn về cơ chế quản lý vận hành nhà chung cư mới nhất theo quy định của pháp luật, mời bạn đọc tham khảo bài viết dưới đây. 1. Quy định về quản lý vận hành nhà chung cư Theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Luật nhà ở […]

05 quy định mới xử phạt hành chính về đất đai

05 quy định mới xử phạt hành chính về đất đai

Ngày 06/01/2022 Chính phủ ban hành Nghị định 04/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai. Sau đây là tổng hợp 05 điểm mới đáng chú ý nhất của Nghị định này. Nghị định 04/2022/NĐ-CP Nghị...

05 điểm mới về phạt nguội từ ngày 21/5/2022

05 điểm mới về phạt nguội từ ngày 21/5/2022

Theo Thông tư 15/2022/TT-BCA của Bộ Công an về sửa đổi, bổ sung Thông tư 65/2020/TT-BCA, từ ngày 21/5/2022, cập nhật 05 điểm mới về phạt nguội như sau: 1. Tăng thời hạn xử lý phạt nguội lên 10 ngày Khoản 2 Điều 4 Thông tư 15/2022/TT-BCA (bổ sung Điều 19a Thông tư...

Quy định về thu hồi đất khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Quy định về thu hồi đất khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư

Cùng tìm hiểu quy định về thu hồi đất khi chấm dứt hoạt động dự án đầu tư. Các trường hợp chấm dứt hoạt động dự án đầu tư Theo quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 48 của Luật Đầu tư 2020 có các trường hợp chấm dứt hoạt động của dự án […]