Quy định mới

Từ 6/2, cán bộ cấp “sổ đỏ” phải định kỳ chuyển vị trí công tác

Từ 6/2, cán bộ cấp “sổ đỏ” phải định kỳ chuyển vị trí công tác

Thông tư 21/2022/TT-BTNMT quy định 7 vị trí công chức ngành tài nguyên môi trường phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác, trong đó có vị trí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. Quy định này sẽ chính thức...

Quy định mới về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ ngày 15/10/2022

Quy định mới về hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp từ ngày 15/10/2022

Từ ngày 15/10/2022, Thông tư 14/2022/TT-BLĐTBXH về công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp bắt đầu có hiệu lực thi hành. Theo đó, quy định rõ về công tác hỗ trợ khởi nghiệp đối với học sinh,...

Tổng hợp 09 điểm mới tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Tổng hợp 09 điểm mới tại Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi thay thế Luật Đất đai 2013 đang được đưa ra lấy ý kiến, trong đó, có một số điểm mới nổi bật như bỏ khung giá đất, sửa quy định về đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ,… 1. Sửa quy định về đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ Ngoài...

Hà Nội thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn online từ 01/7/2022

Hà Nội thực hiện đăng ký khai sinh, khai tử, kết hôn online từ 01/7/2022

Ngày 22/6/2022, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội ban hành Công văn 1945/UBND-KSTTHC về việc thực hiện triển khai tích hợp, cung cấp dịch vụ công thiết yếu lĩnh vực hộ tịch thực hiện đăng ký trực tuyến theo hướng dẫn tái cấu trúc của Bộ Tư pháp. Theo Công văn, Thành phố...