Bảo hiểm thương mại

Phân biệt Bảo hiểm thương mại và BHXH

Phân biệt Bảo hiểm thương mại và BHXH

  Tiêu chí Bảo hiểm xã hội bắt buộc Bảo hiểm thương mại Luật điều chỉnh – Luật bảo hiểm xã hội 2014 – Luật kinh doanh Bảo hiểm 2000 – Luật Kinh doanh Bảo hiểm sửa đổi 2010. – Luật Kinh doanh Bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ Mục đích Phi lợi nhuận...

QUY ĐỊNH VỀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN

QUY ĐỊNH VỀ MỨC ĐÓNG BHXH, BHTN, BHYT, BHTNLĐ-BNN

Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc đóng bảo hiểm cho người lao động vì đó là một trong những quy định bắt buộc của Luật Bảo hiểm xã hội. Trong khuân khổ bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ gửi tới quý bạn đọc quy định về mức đóng BHXH, […]