Cấp đổi

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VĨNH PHÚC NĂM 2021

CẤP ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TẠI VĨNH PHÚC NĂM 2021

Theo quy định của pháp luật hiện hành việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Vĩnh Phúc năm 2021 được thực hiện trong các trường hợp sau: – Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu...

TƯ VẤN CẤP ĐỐI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TƯ VẤN CẤP ĐỐI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất. VPLS Hùng Phúc xin tư vấn quý khách hàng như sau: Theo quy định hiện hành, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng...