TƯ VẤN CẤP ĐỐI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Lượt xem: 798

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (bìa đỏ) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người sử dụng đất. VPLS Hùng Phúc xin tư vấn quý khách hàng như sau: Theo quy định hiện hành, việc cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp được thực hiện trong các trường hợp sau:

 • Người sử dụng đất có nhu cầu đổi Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng hoặc các loại Giấy chứng nhận đã cấp trước ngày 10/12/2009 sang loại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng đã cấp bị ố, nhòe, rách, hư hỏng;
 • Do thực hiện dồn điền, đổi thửa, đo đạc xác định lại diện tích, kích thước thửa đất;
 • Trường hợp quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất là tài sản chung của vợ và chồng mà Giấy chứng nhận đã cấp chỉ ghi họ, tên của vợ hoặc của chồng, nay có yêu cầu cấp đổi Giấy chứng nhận để ghi cả họ, tên vợ và họ, tên chồng.

Hiện nay, khi đo đạc xác định lại diện tích thực tế sử dụng thường có sự thay đổi về diện tích đất. Do đó, nhu cầu về việc cấp đổi diện tích thửa đất theo hiện trạng đất đang sử dụng diễn ra rất phổ biến.

Luật HÙNG PHÚC cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến việc cấp đổi giấy chứng nhận như sau:

 • Cung cấp thông tin thửa đất (Trích lục bản đồ);
 • Đo đạc xác định lại diện tích theo hiện trạng sử dụng đất, cấp đổi diện tích theo hiện trạng;
 • Cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (từ bìa đỏ sang bìa hồng);
 • Cấp đổi giấy chứng nhận bị rách, ố, nhòe….
 • Quyền sử dụng đất là tài sản chung vợ chồng nhưng khi cấp giấy chứng nhận ghi tên vợ hoặc chồng nay có nhu cầu ghi tên cả hai vợ chồng.

1. Thành phần hồ sơ

 • Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK;
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp;
 • Mảnh trích đo thửa đất (nếu có);

2. Cơ quan tiếp nhận giải quyết hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ thành phần hồ sơ, người sử dụng đất nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công cấp huyện hoặc UBND cấp xã.

Bộ phận một cửa có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ và trả phiếu hẹn cho công dân.

3. Quy trình giải quyết hồ sơ

– Trường hợp tiếp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ.

– Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ theo quy định pháp luật, cơ quan Văn phòng đăng đất đai có trách nhiệm:

 • Kiểm tra hồ sơ, xác nhận vào đơn đề nghị về lý do cấp đổi Giấy chứng nhận;
 • Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
 • Cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai.

+ Trường hợp có sự chênh lệch diện tích giữa số liệu đo đạc thực tế với số liệu ghi trên Giấy chứng nhận đã cấp mà được UBND cấp xã xác nhận ranh giới thửa đất đang sử dụng không thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất, phần diện tích chênh lệch không phải do chuyển nhượng, không có tranh chấp với những người sử dụng đất liền kề, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phát triển đô thị thì khi cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất diện tích đất được xác định theo số liệu đo đạc thực tế. Người sử dụng đất không phải nộp tiền sử dụng đất đối với phần diện tích chênh lệch nhiều hơn nếu có.

+ Trường hợp thửa đất đang sử dụng ổn định không có tranh chấp, diện tích đo đạc lại theo hiện trạng sử dụng nhỏ hơn so với giấy tờ về quyền sử dụng đất trước đây, thì diện tích cấp đổi Giấy chứng nhận theo diện tích hiện trạng đang sử dụng và người sử dụng đất không được lấy lại tiền sử dụng đất đã nộp cho Nhà nước phần diện tích giảm đó nếu có

+ Trường hợp đo đạc lại mà ranh giới thửa đất có thay đổi so với ranh giới thửa đất tại thời điểm có giấy tờ về quyền sử dụng đất và diện tích đất đo đạc thực tế nhiều hơn diện tích ghi trên giấy tờ về quyền sử dụng đất thì phần diện tích chênh lệch nhiều hơn (nếu có) được xem xét cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất sau khi đã được UBND cấp xã niêm yết công khai, lấy ý kiến khu dân cư về thời điểm sử dụng đất đối với phần diện tích tăng theo quy định pháp luật.

4. Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính 

–  Không quá 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

– Không quá 40 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Thời gian trên không bao gồm thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; thời gian niêm yết công khai 15 ngày tại UBND xã; thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

5. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính

– Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

– Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Xem thêm:

———
————
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
📍 Địa chỉ: 89 Trần Phú, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
📞 Call – Zalo: 0979 80 1111
☎️ Hotline: 0211 388 1588
📧 Gmail: vplshungphuc@gmail.com

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm