Chế độ thai sản

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CHO LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI

MỘT SỐ CHÍNH SÁCH CHO LAO ĐỘNG NỮ MANG THAI

Chế độ thai sản được nhiều lao động quan tâm, đặc biệt là lao động nữ vì có ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của họ. Tuy nhiên nhiều lao động nữ chưa biết rõ hết về các quy định của pháp luật bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ mang thai và […]