chia di sản thừa kế

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI THUẾ, LỆ PHÍ PHẢI NỘP KHI NHẬN THỪA KẾ ĐẤT TỪ BỐ MẸ

QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT VỀ CÁC LOẠI THUẾ, LỆ PHÍ PHẢI NỘP KHI NHẬN THỪA KẾ ĐẤT TỪ BỐ MẸ

Khi thực hiện thủ tục chuyển quyền liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông thường người được chuyển quyền sẽ phải đóng các loại thuế, lệ phí liên quan đến việc chuyển quyền này. Tuy nhiên, trường hợp thừa kế đặc biệt giữa con cái và bố mẹ...

CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐÊN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐANG THẾ CHẤP TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

CÁC THỦ TỤC LIÊN QUAN ĐÊN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ LÀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT KHI GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐANG THẾ CHẤP TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Theo quy định pháp luật hiện hành, thừa kế quyền sử dụng đất là một trong những hình thức chuyển quyền. Trong đó, Thừa kế theo pháp luật là việc dịch chuyển tài sản của người chết cho những người còn sống theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp...