Đất đai

Thời hạn sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành

Thời hạn sử dụng đất theo quy định pháp luật hiện hành

Thời hạn sử dụng đất được hiểu là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng, để ở, để trồng trọt….phát triển kinh tế. Như vậy, đó là một khoảng thời gian xác định được Luật định để thống nhất quản...

Sổ đỏ bị sai số ô, số thửa phải xử lý như thế nào?

Sổ đỏ bị sai số ô, số thửa phải xử lý như thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất – Sổ đỏ bị sai số ô, số thửa có thể dẫn đến ảnh hưởng quyền và lợi ích trực tiếp của người sử dụng đất. Luật Hùng Phúc sẽ hướng dẫn khách hàng xử...

07 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất từ chế độ cũ được dùng làm căn cứ cấp sổ đỏ

07 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất từ chế độ cũ được dùng làm căn cứ cấp sổ đỏ

Một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất là được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định tại khoản 1 Điều 166 Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên, để thực hiện quyền này, chủ sử...

Những lưu ý khi chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Những lưu ý khi chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình

Những lưu ý khi chuyển quyền sử dụng đất của hộ gia đình Căn cứ pháp lý: Luật đất đai năm 2013 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai Thông tư 02/2015/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định số...

TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐÒI LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CÓ ĐÒI LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính – Bộ luật dân sự 2015; – Bộ luật tố tụng dân sự 2015; – Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;         – Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;...

Đất giao khoán có được chuyển nhượng không?

Đất giao khoán có được chuyển nhượng không?

Hiện nay pháp luật chưa có định nghĩa đất giao khoán là gì, tuy nhiên có thể hiểu giao khoán đất là hình thức thỏa thuận thực hiện công việc trong các hoạt động quản lý, sử dụng, sản xuất, bảo vệ giữa bên giao khoán và bên nhận khoán có thời hạn theo hợp […]

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

ĐIỀU KIỆN, TRÌNH TỰ, THỦ TỤC CƯỠNG CHẾ THU HỒI ĐẤT

Cưỡng chế thu hồi đất là biện pháp cuối cùng của Nhà nước nhằm buộc người dân thực hiện quyết định thu hồi do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành. Vậy khi nào thì thực hiện cưỡng chế, trình tự thủ tục cưỡng chế thu hồi đất như thế nào? Luật Hùng […]

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đăng ký biến động có thể phát sinh những rủi ro pháp lý nào?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất không đăng ký biến động có thể phát sinh những rủi ro pháp lý nào?

Theo quy định pháp luật Đất đai, sau khi công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bên nhận chuyển nhượng sẽ phải thực hiện việc đăng ký quyền sử dụng đất tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, trên thực tế, có rất nhiều trường hợp vì lý...

Giải quyết bồi thường về đất khi không có sổ đỏ như thế nào?

Giải quyết bồi thường về đất khi không có sổ đỏ như thế nào?

Khi đất không có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (hay còn gọi là sổ đỏ) ảnh hưởng rất nhiều đến việc thực hiện các quyền của người sử dụng đất như chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp và các quyền...