Đất thương mại dịch vụ

Quy định pháp luật về đất thương mại dịch vụ

Quy định pháp luật về đất thương mại dịch vụ

Quy định pháp luật về đất thương mại dịch vụ 1. Cơ sở pháp lý Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Nghị định 45/2014/NĐ-CP; Thông tư 27/2018/TT-BTNMT. 2. Đất thương mại, dịch vụ là gì? Căn cứ theo quy định tại Điều 153, Luật đất đai 2013 thì Đất thương mại,...