Dự án bất động sản

Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư

Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư Cơ sở pháp lý Luật đất đai 2013; Nghị định 43/2014/NĐ-CP; Luật đầu tư 2020. Điều kiện giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư. Căn cứ theo quy định tại Điều 58, Luật đất đai 2013 […]

HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN CỦA DỰ ÁN ĐẤT NỀN

HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN CỦA DỰ ÁN ĐẤT NỀN

HỒ SƠ PHÁP LÝ ĐỦ ĐIỀU KIỆN BÁN CỦA DỰ ÁN ĐẤT NỀN Pháp luật không quy định khái niệm “đất nền” hoặc “đất nền dự án” tuy nhiên đây là cách gọi dễ hiểu để phân biệt với việc mua bán một lô đất thông thường của loại hình đầu tư dự án dưới […]