Giấy chứng nhận doanh nghiệp

KHI NÀO CẦN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP?

KHI NÀO CẦN ĐĂNG KÝ ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN DOANH NGHIỆP?

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là văn bản hoặc bản điện tử mà Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp cho doanh nghiệp ghi lại những thông tin về doanh nghiệp bao gồm: Tên công ty, địa chỉ trụ sở chính, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu […]