Luật doanh nghiệp

TIỀN THƯỞNG TẾT: NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

TIỀN THƯỞNG TẾT: NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

 Doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động.  Tiền thưởng Tết có thể được tính vào chi phí được trừ và là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.  Tiền thưởng Tết không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. 1. Doanh nghiệp có bắt buộc...