TIỀN THƯỞNG TẾT: NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT

Lượt xem: 576

TIỀN THƯỞNG TẾT: NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT Doanh nghiệp không bắt buộc phải thưởng Tết cho người lao động.
TIỀN THƯỞNG TẾT: NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT Tiền thưởng Tết có thể được tính vào chi phí được trừ và là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.
TIỀN THƯỞNG TẾT: NHỮNG ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT Tiền thưởng Tết không phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Vingroup Thuong Tet Cao Khong1 1575436373620470395695 Crop 1575436381138730150379

1. Doanh nghiệp có bắt buộc phải thưởng Tết?

Việc thưởng Tết cho người lao động ở Việt Nam được hình thành như là một văn hóa; nhưng hiện nay, Bộ luật Lao động 2012 không có quy định bắt buộc doanh nghiệp phải thưởng Tết cho người lao động.

Mà, căn cứ theo quy định tại Khoản 1, Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012 thì tiền thưởng được xác định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Như vậy, doanh nghiệp có thể không thưởng Tết cho người lao động nếu không thu được lợi nhuận từ việc sản xuất, kinh doanh và người lao động không hoàn thành công việc.

Tiền thưởng Tết do người sử dụng lao động quyết định, được công bố công khai tại nơi làm việc sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở bằng Quy chế thưởng.

2. Các khoản thuế liên quan đến tiền thưởng Tết                     

– Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 3 của Thông tư 25/2018/TT-BTC thì khoản tiền thưởng Tết cho người lao động được tính vào chi phí được trừ nếu đáp ứng điều kiện sau:

Khoản tiền thưởng này phải được quy định cụ thể (bao gồm mức tiền và các điều kiện được hưởng) tại Hợp đồng lao động hoặc Thỏa ước lao động tập thể hoặc Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn hoặc Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

– Đối với thuế thu nhập cá nhân:

Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 2 của Thông tư 111/2013/TT-BTC về các khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân có gồm tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.

Như vậy, khoản tiền thưởng Tết là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân và thời điểm tính thuế thu nhập cá nhân là thời điểm doanh nghiệp chi trả lương thưởng cho người lao động.

 3. Tiền thưởng Tết không phải đóng BHXH bắt buộc

Căn cứ theo quy định tại Điều 30 của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH thì:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác và KHÔNG bao gồm: các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật Lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca…

Như vậy, tiền thưởng Tết của người lao động làm việc tại doanh nghiệp KHÔNG làm căn cứ để tính đóng BHXH.

Xem thêm tại Công văn 560/LĐTBXH-BHXH năm 2018.

Căn cứ pháp lý:

– Bộ luật Lao động 2012;

– Thông tư 25/2018/TT-BTC;

– Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH;

– Thông tư 111/2013/TT-BTC.

Nguồn Internet

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất