Người nước ngoài

ĐIỀU KIỆN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM

ĐIỀU KIỆN NGƯỜI NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC MUA NHÀ TẠI VIỆT NAM

Luật nhà ở 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 07 năm 2015 quy định chính sách cho phép người nước ngoài được mua nhà ở tại Việt Nam. Việc quy định trên đã tạo cơ sở, hành lang pháp lý đảm bảo cho quyền mua nhà ở của người nước ngoài sinh […]

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

TƯ VẤN XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI

Người nước ngoài làm việc từ đủ 3 tháng trở lên cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tại Việt Nam phải có giấy phép lao động do cơ quan quản lý nhà nước về lao động tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cấp. Trong khuân khổ bài viết dưới đây, Luật Hùng […]

TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

TỔNG HỢP CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH DÀNH CHO NGƯỜI NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM

TÊN THỦ TỤC THE NAME OF PROCEDURE CĂN CỨ PHÁP LÝ THE LEGAL BASIC THỦ TỤC VỀ CƯ TRÚ /  PROCEDURES FOR RESIDENCE Thủ tục khai báo, tiếp nhận thông tin tạm trú của người nước ngoài qua trang thông tin điện tử. Procedures for declaration and acknowledgement of information on temporary residency of...