Nhập khẩu thiết bị đã qua sử dụng

NHỮNG VẤN ĐỀ PHẢI BIẾT KHI NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

NHỮNG VẤN ĐỀ PHẢI BIẾT KHI NHẬP KHẨU MÁY MÓC, THIẾT BỊ ĐÃ QUA SỬ DỤNG

Thời buổi hội nhập khiến hoạt động nhập khẩu máy móc, thiết bị từ nước ngoài về Việt Nam diễn ra ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, việc nhập khẩu máy móc, thiết bị cần đáp ứng những điều kiện nhất định, đặc biệt là đối với những máy móc, thiết bị đã qua...