Sang tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đang cho thuê?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đang cho thuê?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những quyền của chủ sử dụng đất. Tuy nhiên, chủ sử dụng đất chỉ có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đảm bảo các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định trong Luật Đất đai. Vậy...

THỦ TỤC THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SANG TÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC THỎA THUẬN PHÂN CHIA DI SẢN THỪA KẾ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT VÀ SANG TÊN GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Trong quá trình giải quyết hồ sơ, chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của khách hàng về thủ tục phân chia di sản thừa kế quyền sử dụng đất và sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Trong bài viết dưới đây, Văn phòng luật sư Hùng Phúc xin giải đáp […]