sử dụng lao động nước ngoài

03 LƯU Ý KHI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI

03 LƯU Ý KHI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG LÀ CÔNG DÂN NƯỚC NGOÀI

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động là công dân nước ngoài. Khác với việc tuyển dụng lao động là công dân Việt Nam, doanh nghiệp khi sử dụng lao động là công dân nước ngoài phải đáp ứng một số điều kiện, quy định cụ thể. Sau đây, chúng...