THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG CHO CON CHƯA THÀNH NIÊN

Lượt xem: 3162

Hiện nay theo sự phát triển của xã hội, nhu cầu cha mẹ tặng cho con dưới 18 tuổi bất động sản là rất phổ biến. Vậy thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng cho con chưa thành niên được thực hiện như thế nào ? Luật Hùng Phúc xin chia sẻ chi tiết tại bài viết dưới đây:

1. ĐIỀU KIỆN TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất được quy định tại Điều 188 của Luật Đất đai 2013, theo đó:

Thứ nhất, phải có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là văn bản pháp lý chính thức ghi nhận quyền của người sử dụng đất đối với thửa đất cụ thể. Dựa vào các thông tin trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chúng ta có thể xác nhận được (i) ai có quyền chuyển nhượng; (ii) Quyền sử dụng đất có được phép chuyển nhượng không (căn cứ vào nguồn gốc sử dụng đất được Nhà nước giao, thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê hay trả tiền hàng năm,…); (iii) vị trí thửa đất, mục đích sử dụng đất,… Do vậy, có thể coi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là giấy thông hành không thể thiếu đối với các giao dịch chuyển quyền sử dụng đất. Như vậy nếu chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cha mẹ cần làm thủ tục đăng ký quyền sử đất trước khi thực hiện tặng cho.

Thứ hai, đất không có tranh chấp. Đây là quy định nhằm xác định rõ tư cách pháp lý của chủ thể thực hiện quyền và bảo vệ lợi ích hợp pháp thực sự của họ. Trường hợp đất đang có tranh chấp thì cần giải quyết xong tranh chấp, người sử dụng đất mới được thực hiện giao dịch quyền sử dụng đất.

Thứ ba, quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án. Quyền sử dụng đất bị kê biên là để đảm bảo nghĩa vụ tài sản mà người sử dụng đất phải thực hiện trên cơ sở sự cưỡng chế của pháp luật. Điều kiện này đặt ra nhằm tránh sự tẩu tán tài sản và lẩn tránh nghĩa vụ của người sử dụng đất. Khi quyền sử dụng đất bị kê biên để đảm bảo thi hành án thì quyền sử dụng đất của người sử dụng đất đã bị hạn chế do đó họ không được phép thực hiện giao dịch đối với quyền sử dụng đất của mình.

Thứ tư, phải còn trong thời hạn sử dụng đất. Đối với loại đất có quy định về thời hạn sử dụng, khi hết thời hạn sử dụng mà người sử dụng đất không được gia hạn thì quyền sử dụng đất sẽ bị Nhà nước thu hồi.

THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG CHO CON CHƯA THÀNH NIÊN
THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT LÀ TÀI SẢN CHUNG CỦA VỢ CHỒNG CHO CON CHƯA THÀNH NIÊN

QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT LIÊN QUAN ĐẾN CHỦ THỂ NHẬN TẶNG CHO LÀ CON CHƯA THÀNH NIÊN.

Pháp luật Đất đai hiện nay không quy định về độ tuổi được đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (thường gọi là sổ đỏ). Vì vậy người chưa thành niên (chưa đủ 18 tuổi), kể cả trường hợp trẻ sơ sinh hoàn toàn có thể đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi được nhận tặng cho, thừa kế…

Theo quy định của Bộ luật dân sự 2015 quy định các giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản của người chưa thành niên phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Điều 21. Người chưa thành niên

 1. Người chưa thành niên là người chưa đủ mười tám tuổi.
 2. Giao dịch dân sự của người chưa đủ sáu tuổi do người đại diện theo pháp luật của người đó xác lập, thực hiện.
 3. Người từ đủ sáu tuổi đến chưa đủ mười lăm tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ giao dịch dân sự phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng ngày phù hợp với lứa tuổi.
 4. Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi tự mình xác lập, thực hiện giao dịch dân sự, trừ giao dịch dân sự liên quan đến bất động sản, động sản phải đăng ký và giao dịch dân sự khác theo quy định của luật phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý.

Đối với con chưa thành niên thì cha, mẹ chính là người đại diện theo pháp luật của con.

Điều 136. Đại diện theo pháp luật của cá nhân

 1. Cha, mẹ đối với con chưa thành niên.[….].

Về phạm vi đại diện, Bộ luật Dân sự quy định cha, mẹ không được nhân danh con (người được đại diện) để thực hiện giao dịch với chính mình.

Điều 141. Phạm vi đại diện

 1. Một cá nhân, pháp nhân có thể đại diện cho nhiều cá nhân hoặc pháp nhân khác nhau nhưng không được nhân danh người được đại diện để xác lập, thực hiện giao dịch dân sự với chính mình hoặc với bên thứ ba mà mình cũng là người đại diện của người đó, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Như phân tích nêu trên, con chưa thành niên không thể tự mình thực hiện giao dịch nhận tặng cho quyền sử dụng đất, do vậy cần xác lập giao dịch thông qua người đại diện của con. Trong trường hợp này, cha mẹ cũng nhau thống nhất, lựa chọn cha hoặc mẹ là người đại diện cho con để đại diện cho con trong giao dịch tặng cho.

Sau khi thống nhất được người đại diện cho con, cha mẹ sẽ thỏa thuận để chuyển phần tài sản chung của mình sang thành tài sản riêng của cha hoặc mẹ. Ví dụ cha mẹ thỏa thuận sẽ chuyển phần tài sản của người mẹ (trong khối tài sản chung định tặng cho) sang cho người cha. Lúc này, người cha hoàn toàn có thể tặng cho tài sản riêng của mình cho người con thông qua người đại diện là mẹ.

3. THỦ TỤC TẶNG CHO QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CỦA CHA MẸ CHO CON CHƯA THÀNH NIÊN:

Bước 1: Lập hợp đồng tặng cho công chứng, chứng thực

Luật đất đai 2013 quy định Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất bắt buộc phải lập thành văn bản và được công chứng hoặc chứng thực tại cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

Hồ sơ công chứng, chứng thực bao gồm:

 • Phiếu yêu cầu công chứng, chứng thực
 • Dự thảo hợp đồng tặng cho;
 • Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
 • Giấy tờ tùy thân của bên tặng cho và bên nhận tặng cho (CMND, SHK, thẻ căn cước….).
 • Giấy khai sinh của con chưa thành niên

Bước 2: Nộp hồ sơ tặng cho quyền sử dụng đất

Sau khi công chứng, chứng thực hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất, người sử dụng đất (người đại diện của con chưa thành niên) nộp hồ sơ tại Trung tâm hành chính công.

Thành phần hồ sơ bao gồm:

 • Đơn đăng ký biến động theo mẫu số 09/ĐK
 • Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất;
 • Bản gốc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Bản sao giấy tờ chứng minh mối quan hệ huyết thống (giấy khai sinh, sổ hộ khẩu….)
 • Tờ khai lệ phí trước bạ;
 • Tờ khai thuế thu nhập cá nhân;
 • Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp (có xác nhận của UBND xã) và biên lai nộp thuế phi nông nghiệp;
 • Trường hợp thuộc đối tượng miến thuế nhưng không có giấy tờ chứng minh quan hệ huyết thống (giấy khai sinh, sổ hộ khẩu…) thì phải có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về mối quan hệ giữa bên tặng cho và bên nhận tặng cho để làm căn cứ xác nhận thu nhập được miến thuế.
 • Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá 10 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định. Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Bước 3: Thực hiện nghĩa vụ tài chính

 • Mức thuế thu nhập cá nhân: Căn cứ theo quy định tại khoản 4, Điều 4 của Luật thuế thu nhập cá nhân 2007 thì thu nhập từ thừa kế, quà tặng là bất động sản giữa vợ với chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng, mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội; ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh, chị, em ruột với nhau.
 • Lệ phí trước bạ: Trường hợp tặng cho giữa bố mẹ và con cái được miễn lệ phí trước bạ theo quy định tại khoản 10, Điều 5 thông tư 301/2016/TT-BTC

Bước 5: Nhận kết quả và nộp lệ phí thực hiện thủ tục hành chính

Người sử dụng đất nhận kết quả tại Trung tân hành chính công cấp huyện hoặc UBND cấp xã theo phiếu hẹn.

Luật Hùng Phúc luôn sẵn sàng tư vấn, hỗ trợ quý khách thực hiện thủ tục tặng cho quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng cho con chưa thành niên .

Xem thêm:

———
————
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
📍 Địa chỉ: 89 Trần Phú, Liên Bảo, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc
📞 Call – Zalo: 0979 80 1111
☎️ Hotline: 0211 388 1588
📧 Gmail: vplshungphuc@gmail.com

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm