THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CẤP

Lượt xem: 877

VPLS Hùng Phúc đã chia sẻ tới quý khách hàng những vấn đề có thể gặp phải khi có sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thực hiện đính chính tại bài viết “Những trường hợp cần thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành”. Để quý khách hàng có thể nắm được trình tự thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất VPLS Hùng Phúc sẽ hướng dẫn cụ thể tại bài viết dưới đây:

Trình tự thực hiện đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp

– Người sử dụng đất nộp hồ sơ đính chính giấy nhận nhận tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

– Trường hợp nhận hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ thì trong thời gian tối đa 03 ngày, cơ quan tiếp nhận, xử lý hồ sơ phải thông báo và hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định.

– Cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ và trao trả giấy hẹn cho người nộp hồ sơ.

Thành phần hồ sơ

  • Đơn đề nghị đính chính nghị đính chính đối với trường hợp người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản phát hiện sai sót trên Giấy chứng nhận, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng (theo mẫu được quy định tại thông tư 24/2014/TT- BTNMT)
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp
  • Chứng minh nhân dân, hộ khẩu của chủ sử dụng đất (bản sao chứng thực)
  • Các giấy tờ liên quan đến việc đính chính nội dung sai sót (bản sao chứng thực, nếu có);

Thời hạn giải quyết

* Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Cụ thể như sau:

– Thời gian giải quyết ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai: không quá 08 ngày làm việc;

– Thời gian giải quyết ở Văn phòng đăng ký đất đai: không quá 02 ngày làm việc;

Đối với trường hợp đính chính thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện:

– Thời gian giải quyết ở Phòng Tài nguyên và Môi trường: không quá 02 ngày làm việc;

– Thời gian giải quyết của UBND cấp huyện : không quá 01 ngày làm việc;

* Không quá 20 ngày làm việc đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn (trong đó thời gian giải quyết tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tăng thêm 10 ngày)

Lưu ý:

Thời gian này được tính kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ; không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính

– Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Sở Tài nguyên và Môi trường đối với các trường hợp đăng ký biên động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất;

– Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã đính chính.

Lệ phí: không

Căn cứ pháp lý

–  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

– Nghị định số 140/2016/NĐ-CP ngày 10/10/2016 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

– Nghị quyết số 56/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh.

Xem thêm:

 

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm