Trình tự khiếu nại về lao động

Lượt xem: 2032

Khi nhận thấy một quyết định, hành vi của NSDLĐ là trái pháp luật, xâm phạm trực tiếp đến quyền, lời ích hợp pháp của mình, NLĐ có thể khiếu nại quyết định hoặch hành vi về lao động  của NSDLĐ đến chính NSDLĐ (khiếu nại lần 1) hoặc đến Chánh thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi NSDLĐ đặt trụ sơt chính ( khiếu nại lần 2). Văn phòng Luật sư Hùng Phúc xin gửi tới các bạn một số quy định quan trọng về việc khiếu nại lao động:

 

Khiếu nại lần đầu Khiếu nại lần hai
Hình thức khiếu nại Gửi đơn khiếu nại bằng văn bản hoặc khiếu nại trực tiếp đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại. Gửi đơn khiếu nại bằng văn bản hoặc khiếu nại trực tiếp đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại.
Thời hiệu khiếu nại 180 ngày kể từ ngày NLĐ nhận được hoặc biết được quyết định, hành vi của NSDLĐ

 

30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại lần đầu hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà NLĐ không đồng ý với quyết định đó.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình tự thủ tục khiếu nại

 

Bước 1: Gửi đơn khiếu nại đến NSDLĐ, kèm theo các tài liệu, chứng từ chứng minh cho yêu cầu khiếu nại.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việ, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, NSDLĐ phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho NLĐ và Chánh thanh tra Sở Lao động –Thương binh Xã Hội, nơi NSDLĐ đặt trụ sở.

Bước 3: NSDLĐ sẽ có thời hạn là 30 ngày (hoặc trong trường hợp vụ việc phức tạp thì không quá 45 ngày) kể từ ngày thụ lý để giải quyết khiếu nại.

Trong trường hợp ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hiệu giải quyết khiếu nại  không quá 45 ngày (hoặc trong trường hợp vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày) kể từ ngày thụ lý

Trong thời gian này, NSDLĐ sẽ tiến hành việc kiểm tra xác minh nội dung khiếu nại của NLĐ và có quyền, nghĩa vụ sau:

–  Yêu cầu NLĐ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại;

–  Yêu cầu NLĐ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung khiếu nại;

–  Triệu tập NLĐ, cơ quan, tổ chức, cá nhận liên quan;

–  Trưng cầu giám định làm căn cứ giải quyết khiếu nại;

–   Tiến hành biện pháp kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, NSDLĐ có quyền tổ chức đối thoại với người khiếu nại có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bước 4: NSDLĐ ban hành quyết định khiếu nại lần đầu trong thời hạn giải quyết khiếu nại.

Bước 5: Trong thời gian là 03 ngày kể từ ngày ra quyết định khiếu nại, NSDLĐ phải gửi Quyết định giải quyết khiếu nại tới NLĐ, Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi NSDLĐ bị khiếu nại đặt trụ sở chính.

Bước 1: Gửi đơn khiếu nại lần hai đến Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi NSDLĐ bị khiếu nại đặt trụ sở chính, kèm theo các tài liệu, chứng từ chứng minh cho yêu cầu khiếu nại.

Bước 2: Trong thời hạn 07 ngày làm việ, kể từ ngày nhận được đơn khiếu nại, Chánh Thanh tra phải thụ lý giải quyết và thông báo bằng văn bản về việc thụ lý giải quyết khiếu nại cho NLĐ.

Bước 3: Chánh Tranh tra sẽ có thời hạn là 45 ngày (hoặc trong trường hợp vụ việc phức tạp thì không quá 60 ngày) kể từ ngày thụ lý để giải quyết khiếu nại.

Trong trường hợp ở vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì thời hiệu giải quyết khiếu nại  không quá 60 ngày (hoặc trong trường hợp vụ việc phức tạp thì không quá 90 ngày) kể từ ngày thụ lý

Trong thời gian này, Chánh Tranh tra sẽ tiến hành việc kiểm tra xác minh nội dung khiếu nại của NLĐ và có quyền, nghĩa vụ sau:

–  Yêu cầu NLĐ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan cung cấp thông tin, tài liệu và chứng cứ về nội dung khiếu nại;

–  Yêu cầu NLĐ, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan giải trình bằng văn bản về nội dung khiếu nại;

–  Triệu tập NLĐ, cơ quan, tổ chức, cá nhận liên quan;

–  Trưng cầu giám định làm căn cứ giải quyết khiếu nại;

–  Tiến hành biện pháp kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình giải quyết khiếu nại, Chánh Thanh tra có quyền tổ chức đối thoại giữa người khiếu nại và người bị khiếu nại có quyền và nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Bước 4: Chánh Thanh tra ban hành quyết định khiếu nại lần hai trong thời hạn giải quyết khiếu nại.

Bước 5: Trong thời gian là 03 ngày kể từ ngày ra quyết định khiếu nại, Chánh Thanh tra phải gửi Quyết định giải quyết khiếu nại tới NLĐ, người có quyền, nghĩa vụ liên quan, cơ quan, tổ chức, cá nhân chuyển khiếu nại đến.

Căn cứ pháp lý

  • Nghị định 119/2014/NĐ-CP

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm