TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ XÓA ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Lượt xem: 849

TRÌNH TỰ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP VÀ XÓA ĐĂNG KÝ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Hiện nay, nhu cầu vay vốn đầu tư sản xuất, kinh doanh của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân, hộ gia đình ngày một tăng cao. So với trước đây, thủ tục, trình tự về việc đăng kí đảm bảo giao dịch cũng có nhiều thay đổi. Bài viết dưới đây, Luật sư xin chia sẻ tới quý bạn đọc về ” Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất và xóa đăng ký quyền sử dụng đất “

I. Thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

1.Trình tự thực hiện thủ tục

– Người sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

– Cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ và trao trả giấy hẹn cho người nộp hồ sơ.

2.Thành phần hồ sơ

– Phiếu yêu cầu đăng ký thế chấp (Mẫu số 01/ĐKTC);

– Hợp đồng thế chấp có công chứng/ chứng thực;

– Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền.

3. Thời hạn và kết quả giải quyết hồ sơ

– Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá 03 ngày;

– Kết quả:

Người nộp hồ sơ nhận kết quả tại Bộ phận một cửa Trung tâm hành chính công cấp huyện. Kết quả giải quyết thủ tục gồm:

+ Đơn yêu cầu đăng ký có chứng nhận của Văn phòng đăng ký QSD đất (01 bản chính);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nội dung đăng ký thế chấp

4. Lệ phí

Lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất: 80.000 đồng/lần

II. Thủ tục xóa đăng ký thế chấp

1.Trình tự thực hiện thủ tục.

– Người sử dụng đất nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

– Cơ quan đăng ký tiếp nhận hồ sơ và trao trả giấy hẹn cho người nộp hồ sơ.

2.Thành phần hồ sơ.

– Phiếu yêu cầu xóa đăng ký (Mẫu số 04/XĐK);

– Biên bản thanh lý hợp đồng thế chấp hoặc Văn bản đồng ý xóa đăng ký thế chấp;

– Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất;

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu xóa đăng ký thế chấp là người được ủy quyền.

3.Thời hạn và kết quả giải quyết hồ sơ.

– Thời hạn giải quyết hồ sơ: không quá 03 ngày;

– Kết quả: Người nộp hồ sơ nhận kết quả giải quyết thủ tục tại Trung tâm hành chính công cấp huyện.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có ghi nội dung đăng ký thế chấp.

4. Lệ phí.

Lệ phí đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất: 20.000 đồng/lần

5. Căn cứ pháp luật.

–  Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013;

– Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

– Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

– Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ địa chính;

– Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

– Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

– Thông tư 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất.

Xem thêm:

luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất