ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC TRẢ CỔ TỨC

Lượt xem: 4961

ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC TRẢ CỔ TỨC

1. Cổ tức là gì ?
Cổ tức là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của công ty cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

2. Điều kiện được trả cổ tức:

Khi công ty đáp ứng được các điều kiện sau thì được tiến hành trả cổ tức:

– Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác;

– Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó;

– Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

3. Các hình thức trả cổ tức ?

– Trả cổ tức bằng tiền mặt: Cổ tức tiền mặt là dạng cổ tức mà công ty chia lợi nhuận cho nhà đầu tư dưới dạng tiền mặt (hoặc chuyển khoản).

Với nhà đầu tư là cá nhân việc nhận tiền mặt tạo được sự an tâm cho cổ đông khi tiếp tục đầu tư vào công ty và tìm kiếm lợi nhuận trong đầu tư cổ phiếu. Hơn nữa việc nhận cổ tức bằng tiền mặt có lợi hơn nếu như cổ đông đó cần tiền cho các mục đích tiêu dùng cá nhân.

Với nhà đầu tư là tổ chức, cổ tức bằng tiền mặt cổ tức tiền mặt mang lại một nguồn doanh thu nhất định do phương thức đầu tư của những đối tượng này thường có tính dài hạn.

– Trả cổ tức bằng cổ phiếu: Hình thức này áp dụng khi doanh nghiệp đang cần vốn và muốn giữ lại lợi nhuận của cổ đông cho mục đích đầu tư.

– Trả cổ tức bằng tài sản khác theo Điều lệ của công ty: Tuỳ theo Điều lệ của mỗi công ty mà có thêm hình thức chi trả cổ tức này. Cổ đông sẽ được nhận các thành phẩm, hàng hoá hay bất động sản.

4. Thời hạn thực hiện thanh toán cổ tức:

Kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. cổ tức phải được thanh toán cho cổ đông đầy đủ trong thời hạn 06 tháng,

Trường hợp công ty trả cổ tức bằng cổ phần thì không cần làm thủ tục chào bán cổ phần mà chỉ cần đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức, việc đăng ký phải được tiến hành trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày công ty hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm