CƠ CẤU TỔ CHỨC CÔNG TY CỔ PHẦN THEO LUẬT DOANH NGHIỆP NĂM 2014

Công ty Cổ phần là một trong những loại hình doanh nghiệp mà vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau. Thông thường các cổ phần này sẽ được phát hành ra ngoài thị trường nhằm huy động vốn tham gia đầu tư từ các thành phần kinh tế khác nhau. So với các mô hình công ty khác, công ty cổ phần có những lợi thế hơn như: Cơ cấu vốn hết sức linh hoạt tạo điều kiện cho việc góp vốn vào công ty, khả năng hoạt động của công ty trong hầu hết lĩnh vực, ngành nghề,…. Thông qua bài viết này, Luật sư xin chia sẻ đến quý bạn đọc mô hình của Công ty Cổ phần tại Việt Nam.

Mô hình Công ty cổ phần 1:

Cơ cấu tổ chức theo luật doanh nghiệp
Cơ cấu tổ chức theo luật doanh nghiệp

Đối với mô hình này, trong trường hợp Công ty có dưới 11 cổ đông và các cổ đông là tổ chức sở hữu dưới 50% tổng số cổ phần của công ty thì không bắt buộc phải có Ban kiểm soát.

Mô hình Công ty cổ phần 2:

Hội cổ đông

Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

Xem thêm:

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

.
.
.
.