ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Lượt xem: 599

Thế chấp quyền sử dụng đất là một trong những thủ tục diễn ra khá phổ hiện nay. Luật Hùng Phúc xin chia sẻ tới Quý bạn đọc một số quy định của pháp luật liên quan đến “Điều kiện và thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất”.

ĐIỀU KIỆN VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THẾ CHẤP QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Vậy, thế chấp quyền sử dụng đất là gì?

Thế chấp quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên tuân theo các điều kiện, nội dung, hình thức chuyển quyền sử dụng đất được Bộ luật dân sự và pháp luật đất đai quy định. Theo đó, bên sử dụng đất dùng quyền sử dụng đất của mình đi thế chấp để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Về điều kiện để được đăng ký thế chấp:

Điều 183 Luật Đất đai 2013 quy định về điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất. Theo đó, người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất khi có các điều kiện sau đây:

–  Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật này;

–  Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất….

Thủ tục đăng ký:

Hồ sơ gồm có:

-Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp ( Mẫu số 01/ĐKTC)

-Hợp đồng thế chấp có công chứng

-Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất

-Quyết định giao đất, cho thuê đất

-Hợp đồng tín dụng

-Một trong các loại giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng không phải nộp lệ phí đăng ký, tài sản gắn liền với đất theo quy định tại Thông tư 07/2019/TT-BTP, nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký thế chấp là người được ủy quyền;

Các bước nộp hồ sơ:

Bước 1. Nộp hồ sơ

Quý khách chuẩn bị một bộ hồ sơ như đã nêu trên và nộp tại:

  1. Văn phòng đăng ký đất đai;
  2. Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp tại Ủy ban nhân dân cấp xã;
  3. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa đối với các địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thủ tục hành chính theo quy định của Chính phủ.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ và giải quyết

Căn cứ theo Điều 48 Nghị định 102/2017/NĐ-CP, trong thời hạn giải quyết, Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện những nhiệm vụ sau:

– Ghi nội dung đăng ký thế chấp vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận.

– Sau khi ghi vào Sổ địa chính và Giấy chứng nhận, thì chứng nhận nội dung đăng ký vào phiếu yêu cầu đăng ký.

Bước 3. Thời hạn trả kết quả:

– Sau khi nhận hồ sơ hợp lệ Văn phòng đăng ký trả hồ sơ, cung cấp thông tin trong ngày;

– Nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ, thì hoàn thành việc đăng ký, cung cấp thông tin ngay trong ngày làm việc tiếp theo;

– Trường hợp phải kéo dài thời gian giải quyết hồ sơ, thì cũng không quá 03 ngày.

xem thêm:

luathungphuc.vn

Mọi thắc mắc cần giải đáp, Quý khách vui lòng liên hệ Hotline: 0979 80 1111 để được tư vấn chi tiết!

Bình luận

Bài viết mới nhất

Có thể bạn quan tâm