Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Khởi kiện hủy sổ đỏ trình tự thủ tục như thế nào?

Khởi kiện hủy sổ đỏ trình tự thủ tục như thế nào?

“Sổ đỏ” hay còn gọi là “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất”, “Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất” là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản...

07 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất từ chế độ cũ được dùng làm căn cứ cấp sổ đỏ

07 loại giấy tờ về quyền sử dụng đất từ chế độ cũ được dùng làm căn cứ cấp sổ đỏ

Một trong những quyền quan trọng của người sử dụng đất là được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được quy định tại khoản 1 Điều 166 Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên, để thực hiện quyền này, chủ sử...

Căn cứ sử dụng đất ổn định khi cấp sổ đỏ

Căn cứ sử dụng đất ổn định khi cấp sổ đỏ

Một trong những điều kiện để cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân là phải đang sử dụng đất ổn định. Đây là một trong những điều kiện tiên quyết quan trọng để xác định việc có thể cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền...

Làm sổ đỏ khi chủ sử dụng đất liền kề không ký giáp ranh

Làm sổ đỏ khi chủ sử dụng đất liền kề không ký giáp ranh

Thông thường để xác định thửa đất không có tranh chấp khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì cần chữ ký của hộ gia đình, cá nhân giáp ranh. Tuy nhiên trong trường hợp chủ sử dụng đất liền kề không ký giáp ranh thì có cấp được giấy chứng nhận quyền...

HƯỚNG DẪN NHẬN BIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIẢ

HƯỚNG DẪN NHẬN BIẾT GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIẢ

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả là mối lo ngại lớn đối với các cá nhân, tổ chức khi thực hiện các giao dịch đất đai liên quan đến việc giao nhận Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc phân biệt được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật hay...

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA NHÀ Ở TRONG DỰ ÁN NHÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

DỊCH VỤ XIN CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở ĐỐI VỚI NGƯỜI MUA NHÀ Ở TRONG DỰ ÁN NHÀ PHÁT TRIỂN NHÀ Ở

Hiện nay, các hoạt động kinh doanh bất động sản diễn ra rất phổ biến. Một trong những hoạt động kinh doanh bất động sản được doanh nghiệp chú trọng đầu tư đó chính là các dự án nhà ở thương mại. Dân số ngày càng gia tăng, do đó nhu cầu về nhà ở […]