chuyển nhượng quyền sử dụng đất

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đang cho thuê?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đang cho thuê?

Chuyển nhượng quyền sử dụng đất là một trong những quyền của chủ sử dụng đất. Tuy nhiên, chủ sử dụng đất chỉ có thể chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi đảm bảo các điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định trong Luật Đất đai. Vậy...

Các khoản thuế phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất

Các khoản thuế phải nộp khi chuyển quyền sử dụng đất

Trong quá trình sử dụng đất, khi người sử dụng đất có nhu cầu chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản trên đất sẽ phải thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định pháp luật. Luật Hùng Phúc tổng hợp các khoản thuế phải nộp khi chuyển quyền...

Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị xử lý như thế nào?

Chậm nộp thuế thu nhập cá nhân khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bị xử lý như thế nào?

Thuế thu nhập cá nhân là khoản tiền mà người có thu nhập phải trích nộp một phần tiền lương hoặc từ các nguồn thu nhập khác vào ngân sách nhà nước. Người sử dụng đất khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất bắt buộc phải nộp thuế thu nhập cá nhân, trừ trường...

CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

CHUYỂN NHƯỢNG ĐẤT KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN BỊ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO?

Hiện nay có rất nhiều trường hợp thực hiện việc mua bán đất bị vô hiệu do không đủ điều kiện thực hiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, hoặc vi phạm hình thức giao kết hợp đồng. Do đó, trước khi mua bán đất, các bên cần lưu ý thửa đất đó có đủ […]

GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI  2013 VÀ LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2014

GIAO DỊCH CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT THEO QUY ĐỊNH CỦA LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 VÀ LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN NĂM 2014

Đất đai là tư liệu sản xuất đặc biệt cho mọi hoạt động sản xuất. Theo quy định pháp luật hiện hành, đất đai không phải là đối tượng của giao dịch dân sự mà chỉ có quyền sử dụng đất mới là đối tượng được  phép chuyển giao. Quyền chuyển nhượng Quyền sử...

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH KHI CÓ MỘT THÀNH VIÊN ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI.

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT CHUNG CỦA HỘ GIA ĐÌNH KHI CÓ MỘT THÀNH VIÊN ĐANG Ở NƯỚC NGOÀI.

I. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ 04 điều kiện dưới đây: – Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; – Đất không có tranh chấp; – Quyền sử dụng đất không bị kê biên...

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐANG THẾ CHẤP TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐỐI VỚI TRƯỜNG HỢP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐANG THẾ CHẤP TẠI CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

Theo quy định pháp luật hiện hành, có rất nhiều hình thức chuyển quyền sử dụng đất: chuyển nhượng, chuyển đổi, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất. Trong đó, hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất là phổ biến nhất. Để thực hiện quyền chuyển nhượng của...

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

TRÌNH TỰ THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Bước 1: Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất có quyền chuyển nhượng quyền sử dụng đất khi có đủ 04 điều kiện dưới đây: – Có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; – Đất không có tranh chấp; – Quyền sử dụng đất không...