Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Sổ đỏ bị sai số ô, số thửa phải xử lý như thế nào?

Sổ đỏ bị sai số ô, số thửa phải xử lý như thế nào?

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên đất – Sổ đỏ bị sai số ô, số thửa có thể dẫn đến ảnh hưởng quyền và lợi ích trực tiếp của người sử dụng đất. Luật Hùng Phúc sẽ hướng dẫn khách hàng xử...

PHÂN BIỆT ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CẤP VÀ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG DO THAY ĐỔI THÔNG TIN

PHÂN BIỆT ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CẤP VÀ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG DO THAY ĐỔI THÔNG TIN

Thủ tục hành chính đất đai đa dạng và nhiều hình thức thực hiện dẫn đến không ít người dân nhầm lẫn do không hiểu đúng bản chất của các thủ tục đó. Đặc biệt trường hợp đính chính giấy chứng nhận đã cấp và đăng ký biến động do thay đổi thông tin khiến...

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CẤP

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT ĐÃ CẤP

VPLS Hùng Phúc đã chia sẻ tới quý khách hàng những vấn đề có thể gặp phải khi có sai sót trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mà không thực hiện đính chính tại bài viết “Những trường hợp cần thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng...

Những trường hợp cần thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành

Những trường hợp cần thực hiện thủ tục đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo pháp luật hiện hành

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là việc sửa lại thông tin bị sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. Vậy trường hợp nào cần đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền trên...

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

THỦ TỤC ĐÍNH CHÍNH GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là việc sửa lại thông tin bị sai sót trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp. 1. Quy định pháp luật về việc đính chính giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: Khoản 1 Điều 106 Luật Đất đai năm 2013 quy định...